Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Hjelpemidler og rehabilitering

Hvis du har praktiske utfordringer i hverdagen på grunn av nedsatt funksjon, kan du ha nytte av et hjelpemiddel. 

Vi er opptatte av å gi deg god og riktig informasjon, og siden kan være noe mangelfull da vi jobber med å kvalitetssikre innholdet.

Skal du søke om helse- og omsorgstjenester?

Avdelingen forvaltning og koordinering tar i mot og utreder søknader om de fleste kommunale helse- og omsorgstjenestene. Fyll ut skjemaet under, og beskriv dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. 
Skjemaet sendes så til kommunens postadresse (se nederst på siden).

Aktuelt

Videobesøk

Videobesøk på sykehjem og omsorgsboliger

Pårørende savner kontakten med sine kjære på kommunens sykehjem og heldøgnsbemannende omsorgsboliger som følge av Korona-situasjonen. Lindesnes kommune innfører derfor videobesøk.

Når møte ansikt til ansikt må holdes til et absolutt minimum, håper kommunen at det å få møte hverandre på skjermen er et kjærkomment alternativ.

Fysioterapi

Besøk og henvendelser: fysio- og ergoterapi, tekniske hjelpemidler og syn/hørselskontakt

Grunnet Korona, innføres det besøks- og henvendelsesbegrensning for flere tjenester fra mandag 16. mars. Helsepersonell ved disse aktuelle tjenestene er omdisponert til andre oppgaver i helse og omsorgstjenesten. 

Familiesenteret er stengt for fysisk oppmøte.

For å redusere smittespredning holder Familiesenteret stengt fra. 16. mars. Ansatte ved Familiesenteret vil i denne perioden tilby samtale og veiledning på telefon.

Ansatte

Kontaktinformasjon