Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Vei, vann og avløp

Aktuelt

Kartutsnitt over ledninsgtrase

Anleggsarbeid i Mandal sentrum - gågata

17. august starter arbeidet med å skifte ut den 150 år gamle vannledningen som går fra Torvet til Brokrysset. I arbeidsperioden vil i det være redusert fremkommelighet. 

Fylkesordfører Arne Thomassen og varaordfører i Lindesnes Svein Jarle Haugland  åpner gang og sykkelvegen.

Åpning av ny gang- og sykkelvei Rødberg-Snig

1. juli ble den nye gang- og sykkelveien fra Rødberg til Snig åpnet. Åpningen ble foretatt av fylkesordfører Arne Thomassen og varaordfører i Lindesnes Svein Jarle Haugland.

Situasjonskart Tregdeveien - Doneheia

Tregdeveien - omkjøring grunnet arbeid langs vei

Fra onsdag 22. januar vil FV 230/Tregdeveien legges om grunnet pågående arbeid med å bygge sykkelsti. Du må derfor kjøre via Jåbekk industriområde/Doneheia.