Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Dette er en oversikt over frivillige lag og foreninger i Lindesnes kommune. Det er lag og foreninger selv som melder inn informasjon om sin aktivitet og kontaktinformasjon. Lag og foreninger er videre ansvarlige for å melde inn oppdateringer. Frivillighetskoordinator i Lindesnes er kontaktperson ved spørsmål.

Hvis du ikke finner ditt lag eller forening i denne oversikten, kan du registrere deg her.

Logg inn

Andre
Barne- og ungdomsorganisasjoner
Frivilligsentraler
Idrett
Interesseorganisasjoner
Kunst og kultur
Natur- og miljøvern
Rekreasjon og sosiale foreninger
Sosiale tjenester
Tros- og livssynsorganisasjoner
Velforening
List alleA-larm bruker- og pårørendeorganisasjon

A-larm er en bruker og pårørende organisasjon innen rusfeltet.

- Alle tjenestene våre er gratis og du trenger ingen henvisning.

- Gratis Lavterskeltilbud til brukere i et sosialt og trygt nettverk
- Digitale samlinger for pårørende hvor hele landet kan delta hver uke.

- Samtaler, informasjon og veiledning til brukere på telefon, digitalt, mail eller i møter

- Brukermedvirkning i råd og utvalg, med fokus på rettigheter og tjenester for brukere

- Holdnings og- opplysnings arbeid om rusproblematikk for brukere

- Samarbeider med organisasjoner, helseforetak, kommuner, NAV og universiteter

Markensgt 36
4612 Kristiansand
Web:www.a-larm.no
Kontakt: Unni Stålesen

Telefon: 47451604

Faste aktiviteter:

Mekkeriet : Møteplass for ungdom/ unge voksne
Mandager og onsdager kl 17.00-20.00

Kaffepraten: Samtalegruppe for brukere og pårørende
Tirsdager kl 17.30 -20.00

Digital Pårørende:
Tirsdager kl 19.00-20.00
Lenke til møtet:
https://us02web.zoom.us/j/86284939338 - Meeting ID: 862 8493 9338

Ungdom i arbeid på Lindland gård
Mandag, tirsdag, onsdag 10.30-1430

For mer informasjon kontakt Regionleder på tlf 47451604

Diabetesforbundet Lindesnes

Diabetesforbundet har som visjon Sammen for et godt liv med diabetes - og en framtid uten.

Lokallaget i Lindesnes ønsker å gi tilbud for alle med diabetes uavhengig av type diabetes, alder og varighet på sykdommen. Vi arrangerer åpne temamøter 4-6 ganger i året, samt samlinger for foreldre til barn med diabetes.

Om du ønsker en å snakke med om diabetes, har vi har 3 sertifiserte "likepersoner" som vil lytte til deg og som er interessert i å hjelpe.

Lagmannsveien 12A
4519 Holum
Kontakt: Lena Olava Kvelland

Telefon: 951 55 580

Faste aktiviteter:

Varmtvanntrening i svømmehallen i Mandal mandager kl. 19-20 og fredager kl. 10-11.

Familiekirken Mandal

Vi er en kristen menighet. Våre aktiviteter er åpne for alle og vi har mange forskjellige typer møter, samlinger og aktiviteter for alle generasjoner, og i både store å små grupper. Vi legger stor vekt på å ha gode tilbud for barn og unge. Vi har søndagsskole, Metro ungdom hver fredag (møte, spill/lek og kafè/sosialt fellesskap). Vi har også et dedikert arbeid for unge voksne, for de som er i 20-års alder. I tillegg har vi konfirmasjonsarbeid som drives sammen med flere menigheter i byen. Ellers for voksne så har vi smågrupper, seniorarbeid og misjonsforening. Dessuten har menigheten tilbud om sjelesorg og veiledning og vi driver aktivt omsorgsarbeid til eldre og syke. Vi har også deltagere med ulik etnisitet i menigheten, og har en egen Eritreisk bibelgruppe som samles hver lørdag. Gjennom et samarbeid med Evangeliesenteret er vi med om et kontaktsenter for rusmisbrukere i Mandal.

Sommerkroveien 10
4515 Mandal
Web:www.familiekirken-mandal.no
Kontakt: Terje Gustavsen

Telefon: 416 59 085

Faste aktiviteter:

Gudstjeneste hver søndag, og med Søndagsskole annen hver søndag.
Månedlige Unge voksne samlinger på søndager (fra +18 år).
Ukentlige samlinger for Metro ungdom på fredager (for tenåringer).
Ellers regelmessige bønnemøter, misjonsforening, manns samlinger og senior samlinger.

Foreningen Furulundens Venner

Kontakt: Johan Øystein T. Hjortland

Telefon: 97189122

Harkmark blandakor

Kontakt: Anne Raaen

Telefon: 97188770

HLF Agder Foreldrelag

Forening for hørselshemmede barn med søsken og foreldre.

Fasselandsveien 261
4520 Lindesnes
Web:www.facebook.com/groups/292974797762432
Kontakt: Ellen Anda Aslesen

Telefon: 469 06 558

Faste aktiviteter:

Vi arrangerer forskjellige aktiviteter og kurs.

HLF Mandal og Omegn

Interesseforening for mennesker med nedsatt hørsel, tinnitus og meniére.

Buråsveien 59 A
4514 Mandal
Web:www.hlf.no/hlf-lokalt2/hlf-agder/lokallag/hlf-mandal-og-omegn
Kontakt: Jan Inge Revheim

Telefon: 91009550

Faste aktiviteter:

Faste medlemsmøter, åpne kontordager, kurs / foredrag og turer.

Holum historielag

Kontakt: Svein Glomsaker

Telefon: 95143867

Korissima

Kontakt: Marit Tollefsen

Telefon: 99348223

Landsforbundet for funksjonshemmede og pårørende (LUPE)

Web:www.lupeorg.no
Kontakt: Synnøve Tisland

Telefon: 92419625

Lindesnes Birøkterlag

Lindesnes birøkterlag er en interesseforening for birøktere i Lindesnes. Vi har faglige arrangementer og medlemsmøter. I tillegg arrangeres ulike kurs innen birøkt.

Tregdeveien 1097
4516 Mandal
Web:https://www.facebook.com/groups/1275874075863431
Kontakt: Linda Rabbe Haugen

Telefon: 40222078

Lindesnes demensforening

LDF er en interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende. Vi arbeider for en god demensomsorg slik at både demenssyke personer og deres pårørende følges opp med veiledning og hjelp gjennom sykdommen.
Vi arbeider for flere alternative dagsenterplasser og
avlastningsplasser når det er behov for det.

Moneslia 16
4513 Mandal
Kontakt: May-Britt Haraldstad Johansen

Telefon: 91140737

Faste aktiviteter:

Samtale grupper for pårørende.
Samtale grupper for voksne barn av demenssyk forelder.
Erfaringsgrupper for demenssyke. Temamøter og demens .
Deltar som vertskap på Kurts kafe.
Deltar med veiledning og hjelp til pårørende på ny-oppstartet demenskor.

Lindesnes frivilligsentral

Skal være en møteplass hvor mennesker kan få hjelp og også være med å hjelpe andre. Vi driver en bruktbutikk og et sykkelverksted på Vigeland.

Postboks 27
4523 Lindesnes
Web:lindesnes.frivilligsentral.no
Kontakt: Melvin Kleiven

Telefon: 41441551

Faste aktiviteter:

Møteplass.
Middagslevering.
Kjører ut matpakker for Frelsesarmeen.
Besøkstjeneste.
Aktiviteter på Vigeland Omsorgssenter(Bingo, konserter, arbeidsstue, trimdans, trilleturer)
Enkle hageoppdrag.
Strøing og snøskuffing dersom ikke det er for stor oppdrag.
Datakurs.
Bruktbutikk.
Sykkelverksted.

Lyngblomsten 4h

Har du lyst på en sosial, aktiv og morsom hobby? Har du lyst å bli venn med dyra, naturen, reise på leir og lære hvor maten kommer fra?

Noe av dette og mye mye mer kan du være med på i din lokale 4h klubb.

Manneskaret 44
4534 Marnardal
Web:www.4h.no
Kontakt: Kristin Bråten

Telefon: 476 52 185

Faste aktiviteter:

Fra 4-10 år samling annen hver mandag.

Fra 10-18 år møter 1 gang i mnd pluss prosjekter hjemme.

Mandal dykkerklubb

Vi er ute å dykker stort sett alle helger og noen ganger i mellom.

Vi er en sosial gjeng, i alle aldere, som det er lett å komme i kontakt med.

Alle er velkommen.

Aktivitetene er:
Marin arkeologi
Marin biologi
Undervanns Foto / film
Rense havbunnen for søppel

Facebook: Mandal dykkerklubb

Nordre banegate 35
4514 Mandal
Kontakt: Jens Hetlevik

Telefon: 90891965

Faste aktiviteter:

Vi er ute å dykker stort sett alle helger og noen ganger i mellom.

Vi reiser ut annen hver lørdag og søndag, for å kunne dekke flest mulig.

Mandal husflidlag

Kontakt: Annechen Ree

Telefon: 95764449

Mandal Jazzklubb

MJKs formål er å:
a) gi publikum anledning til å oppleve levende musikk
b) være en arrangør for profesjonelle musikere
c) spre kunnskap om, øke forståelsen for og interessen for jazzmusikk og beslektede musikkformer.
d) legge forholdene til rette for amatører som ønsker å spille og lære mer om jazz og beslektede musikkformer.
e) samarbeide med andre organisasjoner innen kulturlivet hvis dette kan bidra til en styrking av musikkmiljøet.

Facebook-side: Mandal Jazzklubb - medlemsside

Hollendergata 5c
4514 Mandal
Kontakt: Jan Rune Pedersen

Telefon: 90108023

Mandal kajakklubb

Facebook-side: Mandal Kajakk-Klubb

Kontakt: Steinar Jakobsen

Telefon: 90638588

Mandal karateklubb

Klubben holder til i egne lokaler og tilbyr trening for barn, ungdom og voksne fra 8 års alderen. Vi legger vekt på høflighet, tålmodighet og innsatsvilje. Mandal Karateklubb ble stiftet i januar 1980. Vår stilart er Shorinryu karatedo, «shobayashi». Det finnes klubber i Canada, USA, Japan og Norge.

Vibeveien 12 A
4514 Mandal
Web:www.mandalkarateklubb.no
Kontakt: Svein-Yngve Tellefsen

Telefon: 474 69 601

Faste aktiviteter:

Vi tilbyr trening på forskjellig nivå og aldersgruppe:
Nybegynnere
Idrettskolen (Turtles)
Yngre mellomparti (striper)
Mellomparti
Videregående
Mosjonsparti (knokkelpartiet)

Facebook: Mandal Karateklubb

Mandal KFUK/KFUM-speidere

Kontakt: Brynjulf Bakklund

Telefon: 90763272

Mandal og omegn revmatikerforening

Vi er en forening for personer med revmatiske lidelser. Dette er en forening for alle aldersgrupper.

Facebook: Mandal og omegn revmatiker forening

Web:www.revmatiker.no/ditt-lokallag/agder
Kontakt: Katrine Eike Leikny

Telefon: 99378518

Faste aktiviteter:

Gåtur i Furulunden annenhver onsdag.

Gåtur i Furulunden med avslutning på knokkelkafe siste onsdag i måneden.

Mandal Sanitetsforening

Inspirere til aktivitet for å skape et trygt og inkluderende nærmiljø. Med vekt på det sosial og helsemessige aspekt.
Kvinnehelse og likestilling.

Foged Heibergsgate 7a
4514 Mandal
Web:https://www.facebook.com/mandalsanitetsforening
Kontakt: Nana Finnes

Telefon: 91543592

Faste aktiviteter:

Språkvenn, hver annen uke. Samle minoritetsspråklig kvinner og norske for utveksling av kultur og språktrening.
Informasjons møter. Ca. et i mnd. Åpent for alle.
2 store aksjoner for innsamling av midler. Fastelavns aksjon i februar.
Torvdager i august.

Mandal Soroptimist klubb

Kontakt: Hallfrid Jostedt

Telefon: 99418146

Mandal svømmeklubb

Mandal Svømmeklubb (MSK) ble stiftet 31.12.1936. Klubben har ca 500 medlemmer fordelt på svømmeskolen, konkurransepartier og masters. Konkurransesvømmerne er på begynnernivå til nasjonalt nivå. Vår hjemmearena er Mandal svømmehall, hvor vi trener og arrangerer stevner. Faste stevner i vår regi er Mandalitten og Sjøsandsvømmingen (utendørs).

Postboks 259
4503 Mandal
Web:www.msk.no
Kontakt: Toralf Westermoen

Telefon: 90133228

Faste aktiviteter:

Se vår nettside www.msk.no eller Facebookside Mandal svømmeklubb - MSK.

Mandal sykkelklubb

Mandal Sykkelklubb har medlemmer fra 7 år og oppover.

Det er trening for alle aldre og aktivitetsnivået er størst på vår, sommer og høst. Det er mulig å delta på sykling på landevei og i terreng. Det er ingen faste treningsdager for de voksne, men det legges ut fellesturer på FB.

Vi har en egen gruppe for barn og ungdom, som har treninger mandager og torsdager. Mandagstreningene er på Vassmyra Terrengsykkelpark. Denne fine parken er tilrettelagt og har forskjellige graderinger slik at den passer for ALLE nivåer av sykkelferdigheter. Her opplever ALLE mestring og sykkelglede!

Parken er tilrettelagt for voksne som vil ha løyper med tekniske partier å sykle i.

Speiderveien 11
4514 Mandal
Web:www.mandalck.com
Kontakt: Vidar Tregde

Telefon: 975 82 727

Mandals Turnforening

Mandals Turnforening er en av byens eldste idrettsforeninger, stiftet 13. november 1886.

I dag jobber Mandals Turnforening etter mottoet «Samhold, Kvalitet og Glede». Vi har ca. 950 medlemmer i alle aldere, fra alle samfunnslag og i alle «former og farger». Det er viktig for oss at alle føler seg hjemme hos oss.

Mandals Turnforening har stor tro på fremtiden. Turn er en basisidrett. En idrett hvor en trener alle de grunnleggende ferdigheter for en allsidig sterk og god kropp og et godt sinn. I barneårene legges det et motorisk grunnlag som bygges på resten av livet. I ungdomsårene bygges de gode relasjonene og sunne holdninger og verdier. I voksen- og seniorlivet er det mosjon for en god fysisk og psykisk helse som er viktig. Dette har vært vårt kjerneområde i over 100 år, og her vi er aller best.

Giert Giertsens gate 29
4514 Mandal
Web:www.mandalsturnforening.no/portal/arego/club/1252
Kontakt: Daniel Nilsen

Telefon: 95059699

Faste aktiviteter:

Småbarn (2-7 år):
Foreldre og Barn Turn
Idrettskolen
Hardhausene
Perlene
Turnskolen

Barn (7-12 år)
S360 3.-4. kl.
Freestyle 3-7 kl.
Turn for alle
Sportsdrill (2-4 kl.): Nytt tilbud i 2023!

Ungdom (10/12-20 år)
S360 Ungdom (fra 5. klasse)
Turn for alle

Vi har også ulike konkurransepartier innen apparatturn, rytmisk gymnastikk (RG) og TeamGym (Tropp).

I tillegg har vi flere partier for voksne og godt voksne mennesker. Info om dem finnes på vår nettside.

Marnar Pistollag

Vi driver med konkurranse skyting, samt arrangerer skyte stevner og skyte treninger.

Vi har medlemmer i alle aldre fra 2 -100 år. Vi har 2 innendørs baner og 1 utendørs bane til rådighet. Disse er også rullestol vennlige.

Postboks 301
4503 Mandal
Web:www.marnarpistollag.no
Kontakt: Arne Landsverk

Telefon: 91364620

Faste aktiviteter:

Vi har faste skytetreninger mandager og torsdager, utenom ferier/helligdager.

Marnar seniordans

Vi er en gruppe seniordans,startet i 2008, og har hatt opptil 45 medlemmer. Vi er organisert gjennom Seniordans Norge (SN),og har som formål å skape kontakt og bryte isolasjon blandt eldre gjennom å få kunnskap om eget og andre lands dansekulturer. Vi danser til rytmene fra swing, vals, tango, reinlender m.fl. Vi har instruktører med alle grunnkurs og flere videregående kurs, og det gis instruksjon før og gjennom dansen. Vi møtes til en 2 timers økt hver mandag, i gymsalen, Laudal skole. Fin musikk, danseglede, hjernetrim, fellesskap og nettverk er essensen, og dette gledes vi av, og gleder oss til. Dette er god trim, og et sosialt treffsted for menn og damer i alle aldre! Bare kom og prøv!

Manneskaret 7
4534 Marnardal
Kontakt: Inger Grande Kråkeland

Telefon: 464 30 799

Faste aktiviteter:

Det er gjennomgående dans på treningskveldene, og vi har sammenkomster og festligheter i regi av regionene, dansetreff på nasjonal basis. Vi har hatt årlige turer lokalt, og landsstevne nasjonalt.

Marnardal idrettslag

Kontakt: Line Skaar

Telefon: 92094754

MHI Håndball

Lag og forening tilknyttet håndballaktiviteter.

Victorias vei 38
4515 Mandal
Web:www.mhihandball.no
Kontakt: Jonas Leyre Amstrup

Telefon: 975 12 929

Faste aktiviteter:

Håndball for alle aldre og fysiske evner.

Se mer informasjon om aktivitetene på www.ungfritid.no.

Facebook: MHI Håndball

Naturvernforbundet i Lindesnes

Naturvernforbundet i Lindesnes arbeider for å verne og forvalte naturen på en måte som sikrer vårt felles livsmiljø. Hovedmålet er at natur- og miljøhensyn må legges til grunn for all menneskelig aktivitet.

Nesehaven 1
4513 Mandal
Web:www.facebook.com/Naturvernforbundet-i-Lindesnes-511481035678798
Kontakt: Rådmund Steinsvåg

Telefon: 901 60 166

Piren Kulturrom

Kontakt: Jan Rune Pedersen

Telefon: 90108023

Søgne & Mandal Basketballklubb

Norges sydligste basketballklubb. Holder til i Søgne og i Mandal. Tilbud for store og små. Sjekk våre hjemmesider for mer informasjon.

Facebook: Søgne & Mandal Basketballklubb.

Web:www.slamdunk.no
Kontakt:
Telefon: 97979404

Sør Audnedal Helselag

Sør Audnedal helselag er en forening under Nasjonalforeningen for folkehelse.

Vi har et styre på 7 og har en medlemsmasse på 69.

Spangereidveien 635
4520 Lindesnes
Web:www.nasjonalforeningen.no
Kontakt: Karin Hansen

Telefon: 40109393

Faste aktiviteter:

Sør Audnedal Helselag arrangerer en gang i måneden hyggemøte på Vigeland Omsorgssenter. Møtet er for personer med demens og pårørende og er også åpent for alle. Det møter som regel opp rundt 60-70 personer

Vi er med i Tirsdagsdansen på Omsorgssenteret sammen med Lindesnes Frivilligsentral.

Vi har også strikkekafe på Kulturtorget tirsdager i partallsuker.

Vi leverer frukt til Nyplass skole, til Hopp for hjerte (Hoppetau konkurranse), i forbindelse med Nasjonalforeningen for folkehelse sin årlige Hjerteaksjon på våren. Vi deltar også i Nasjonalforeningen for folkehelse sin innsamling til Demensaksjonen i september.

Sjølingstad og omegn vel

Kontakt: Veronica Skuland Granlund

Telefon: 47622663

Spangereid Helselag

Lokallag i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Aktiviteter for barn, unge og eldre.

Interesseorganisasjon for pårørende og personer med demens. Forebyggende arbeid hjerte/kar sykdommer.

Kong Spangs vei 36
4521 Lindesnes
Kontakt: Liv Målfrid Torsøe

Telefon: 91310694

Faste aktiviteter:

Hjerteaksjon med marsj for gå-gruppe og barnehager.

"Gå med oss" en gang i uken.

Oppfordrer skoler til å delta i Nasjonalforeningens hoppetau-konkurranse to uker i mai.

"Strikk med oss" hver 14. dag.

Hyggekveld for beboere på "Eldresenteret", Bedehuset.

Deltar i Mandagstreff hver 14. dag.

Årlig sommertur for alle som ønsker å være med.

Opplegg med spill for skoleelever.

Spillavhengighet Norge

Spillavhengighet Norge jobber lokalt, regionalt og nasjonalt for å forebygge spilleavhengighet. Vi bidrar til at spilleavhengige og pårørendes stemmer blir hørt og vi setter lys på avhengighetens baksider.

Strandveien 10
9060 Lyngseidet
Web:www.spillavhengighet.no
Kontakt: Lill-Tove Bergmo

Telefon: 952 30 375

Faste aktiviteter:

Organisasjonen har nettverksgrupper både digitalt og fysiske. Hjelpetelefon og deler ut Gamban for å sperre seg fra spillsider.

Sydspissen sopp- og nyttevekstforening

Sydspissen sopp og nyttevekstforening er en nyoppstartet forening som fokuserer på sanking av sopp og nyttevekster. Vi arrangerer turer, kontroller, kurs, med mer, i sammenheng med sopp og nyttevekster. Vi har først og fremst aktiviteter i Lyngdal og Lindesnes.

Web:www.sydspissen.soppognyttevekster.no
Kontakt: Lise Anni Lunden

Telefon: 913 06 708

Faste aktiviteter:

Turer
Kontroller
Kurs

Følg oss gjerne på Facebook: Sydspissen sopp- og nyttevekstforening

Våre Strender Lindesnes

Skal bidra til å rydde kystlinjen vår for plast og annet avfall.

co/ Visit Lindesnes Hollendergata 3
4514 Mandal
Kontakt: Erling Løfsnes

Telefon: 91683575

Faste aktiviteter:

Strandryddedager og andre ryddeprosjekter.

Se Facebook for mer informasjon: Våre Strender - Lindesnes