Ledningsnettet

Spillvannsledningsnettet i Lindesnes kommune er ikke sammenhengende. I Årsrapporten for Vann og avløp 2020 finner du oversikt over ledningsnett fordelt på renseanlegg. 45 % av spillvannsledningsnettet er lagt på 2000-tallet. Det eldste spillvannsnettet er lagt på 1960- tallet. 5 % av spillvannsnettet mangler aldersregistrering

Det ble lagt ca. 444 m. nye ledninger på avløpssektoren i 2020, (inkludert både fornyet og utvidet).

Badevannsprøver

Det blir tatt analyser for populære områder under sommeren fra juni til august.

Prosjekter 2021

Følgende prosjekter planlegges å bli gjennomført i 2021:

 • Valle, Flytte p-stasjon, legge om avløp og ferdigstille hovedvannledning til Vigeland
 • Tredalslia avløp
 • Planlegge ny spillvannsledning og pumpestasjon Rødberg, må samkjøres med vei.
 • Skifte ut en avløpspumpestasjon i Øyslebø
 • Møll ytre, tilrettelegge vann og avløpsledning
 • Lindland, Ny E39 selvfall og pumpeledning
 • Grønvika renseanlegg, vurdere tiltak for å overholde utslippskrav og fremtidig belastning
 • Grønvika, Tregde, Farstad, Syrdal gjennomføre resipientundersøkelse
 • Syrdal renseanlegg, tiltak siv bedd
 • Utskiftning / omlegging av gamle avløpsrør
 • Utskiftning/ omlegging av vannrør, støpejern og asbestsement rør
 • Nødvann/reservevann for Tarevann 

 Dette under forbehold om andre prioriteringer som stadig vurderes i vårt arbeid.