Oversikt over plasser i offentlige og private tilfluktsrom i kommunen

Det er tilsammen litt over 6700 plasser i tilfluktsrom i kommunen

  • Offentlige tilfluktsrom – 1700  
  • Kommunale bygg - 2660  

  • Private anlegg - 2400 

Kommunens tilfluktsrom finnes i skoler, omsorgsinstitusjoner, administrasjonsbygg og idrettsanlegg. Private finnes i bedrifter, forsamlingslokaler og parkeringsanlegg. 

Når brukes tilfluktsrom?

Tilfluktsrom vil bare bli tatt i bruk hvis det oppstår helt spesielle, alvorlige hendelser, for eksempel krig. Når det blir behov for å evakuere til tilfluktsrom, vil befolkningen bli varslet via radio/TV/media/sms/nettsider.  

Liste over offentlige tilfluktsrom i Lindesnes kommune

  • Buråsveien 59 - 100 plasser 

  • Holbæk Eriksens gate 10 - 150 plasser 

  • Sommerkroveien 18 -60 plasser 

  • Mikkelsmyrveien 3 – 200 plasser (dette vises foreløpig ikke på kartet) 

  • Seljeveien 60, Ime - 400 plasser 

  • Mandalshallen - 770 plasser (dette vises ikke på kartet)

Kart som viser offentlige tilfluktsrom: https://kart.dsb.no/share/f1f51e6fb940 

Krav til tilfluktsrom

Lokalet skal kunne være klart til bruk som tilfluktsrom innen 72 timer. Minstekravet til et tilfluktsrom er at folk skal kunne oppholde seg trygt der i 6 timer. Rommene er ikke beregnet for øyeblikkelig bruk, og standarden vil variere. Sivilforsvaret vil, sammen med kommunen, lære opp personell og drifte de offentlige tilfluktsrommene dersom de blir tatt i bruk. 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Sivilforsvaret har ansvaret for tilsyn med både offentlige og private tilfluktsrom. Private tilfluktsrom er bygget og dimensjonerte for å gi vern for menneskene som normalt oppholder seg på eiendommen der tilfluktsrommet er. Eieren har ansvaret for vedlikehald. 

Sivilforsvarets nettside om tilfluktsrom: https://www.sivilforsvaret.no/dette-er-sivilforsvaret/tilfluktsrom/ 

Beskyttelse ved kriser - egenberedskap

Mange typer katastrofer og alvorlige hendelser krever beredskap, men sjelden egne tilfluktsrom. Du er godt beskyttet i ditt eget hjem hvis du har forberedt deg ved å følge myndighetenes råd for egenberedskap (https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/egenberedskap/dsb_beredskap_brosjyre_original.pdf