Oversikt over plasser i offentlige og private tilfluktsrom i kommunen

Det er tilsammen litt over 6700 plasser i tilfluktsrom i kommunen: 

  • Offentlige tilfluktsrom – 1700  
  • Kommunale bygg - 2660  
  • Private anlegg - 2400 

Kommunens tilfluktsrom finnes i skoler, omsorgsinstitusjoner, administrasjonsbygg og idrettsanlegg. Private finnes i bedrifter, forsamlingslokaler og parkeringsanlegg. 

Når brukes tilfluktsrom?

Tilfluktsrom vil bare bli tatt i bruk hvis det oppstår helt spesielle, alvorlige hendelser, for eksempel krig. Når det blir behov for å evakuere til tilfluktsrom, vil befolkningen bli varslet via radio/ TV/ media/ SMS/ nettsider.  

Liste over offentlige tilfluktsrom i Lindesnes kommune

  • Buråsveien 59 - 100 plasser 
  • Holbæk Eriksens gate 10 - 150 plasser 
  • Sommerkroveien 18 - 60 plasser 
  • Mikkelsmyrveien 3 - 200 plasser (dette vises foreløpig ikke på kartet) 
  • Seljeveien 60, Ime - 400 plasser 
  • Mandalshallen - 770 plasser (dette vises ikke på kartet)

Krav til tilfluktsrom

Lokalet skal kunne være klart til bruk som tilfluktsrom innen 72 timer. Minstekravet til et tilfluktsrom er at folk skal kunne oppholde seg trygt der i 6 timer. Rommene er ikke beregnet for øyeblikkelig bruk, og standarden vil variere. Sivilforsvaret vil, sammen med kommunen, lære opp personell og drifte de offentlige tilfluktsrommene dersom de blir tatt i bruk. 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Sivilforsvaret har ansvaret for tilsyn med både offentlige og private tilfluktsrom. Private tilfluktsrom er bygget og dimensjonerte for å gi vern for menneskene som normalt oppholder seg på eiendommen der tilfluktsrommet er. Eieren har ansvaret for vedlikehold. 

Beskyttelse ved kriser - egenberedskap

Mange typer katastrofer og alvorlige hendelser krever beredskap, men sjelden egne tilfluktsrom. Du er godt beskyttet i ditt eget hjem hvis du har forberedt deg ved å følge myndighetenes råd for egenberedskap.

Brosjyre egenberedskap, PDF