Søknadspliktig eller ikke

Skal det utføres vedlikehold på din sandstrand  det sendes en henvendelse til kommunen som da foretar en vurdering på om dette er søknadspliktig etter Plan- og bygningsloven, eller om det kan regnes som vedlikehold. Det gjøres oppmerksom på at det skal svært lite til før kommunen anser vedlikehold som søknadspliktig.

De flest sandstrender, både nye og vedlikehold, vil også kreve en vurdering etter Forurensingsloven. Denne vurderingen/behandlingen er det Statsforvalter som avgjør.

Det vises for øvrig til informasjonsbrev fra Statsforvalter datert 18.03.21 under vedlegg.

Hvor skal henvendelsen sendes

Alle henvendelser vedrørende sandstrender sendes til

Hva må henvendelsen inneholde

Skal kommunen kunne ta stilling til om det er et søknadspliktig tiltak eller ikke må henvendelsen minimum inneholde følgende for aktuelle sted for vedlikehold: 

  • Beskrivelse av tiltaket
  • Kart
  • Gnr/bnr