Åpningstider

Utsalgsteder bestemmer selv hvor lenge de skal ha oppe, foruten på påske, pinse- og julaften da de må stenge kl. 16. Det samme gjelder for de faste utsalgstedene som har tillatelse til å ha søndagsåpent.

Alkoholloven gjelder ift. salg av alkohol.

Historikk og forskrifter

I mars 2017 godkjente Fylkesmannen Mandal kommunes søknad om å bli regnet som typisk turiststed i perioden 1. juli til 16. august.

Likedan har fylkesmannen etter søknad fra gamle Lindesnes kommune, godkjent at Spangereid i Lindesnes regnes som typisk turiststed. Butikkene her kan ha åpent hele året.

Hva skjer med godkjenningene som er gitt fra fylkesmannen?

De gamle forskriftene gjelder inntil nye er vedtatt, dog senest ut 2020.

Dersom det skal være adgang til søndagsåpent kommende år, må kommunen ha fått en ny forskrift. Først må vi da ha opp en politisk sak om hvorvidt vi skal søke og hva vi skal søke om. Det kan søkes for hele eller deler av kommunen, eller for hele eller deler av året.

Gjeldende forskriftene gjelder det gamle geografiske virkeområde. Det betyr at butikkene på Spangereid og i gamle Mandal kan ha åpent som før ut 2020, men at status er uviss for 2021. Butikker som ikke ligger i Spangereid eller i «gamle mandal» kan ikke ha åpent i 2020.