Under "Lover og forskrifter" finner du de lokale forskriftene som gjelder i Lindesnes kommune.