Slik søker du

Før du sender inn søknad bør du sette deg inn i retningslinjene. Retningslinjene og søknadskjema er laget på grunnlag av Veglovens §32 med tilhørende forskrifter. Loven gjelder over, under eller langs offentlig vei, og innenfor tre meter fra veikanten.

Søknadsskjema - digitaliseres

Mangelfulle søknader blir returnert. Det samme gjelder søknader som ikke er godt nok utarbeidet (som for eksempel viser manglende forståelse av risiko eller at varslings- og sikringstiltak ikke samsvarer med risiko).