For de som mangler tilbakestrømssikring er det her viktig at alle tar sin del av ansvaret med å utbedre, for å sikre rent og trygt drikkevann for alle. 

Arbeidene må utføres av godkjent rørlegger. Tilbakestrømssikring skal plasseres rett etter innvendig hovedstengeventil. Rørlegger informerer eier om tilbakestrømssikring etter nasjonal standard (NS-EN 1717) og eventuelt behov for ekspansjonskar.

Klikk her for å lese mer om tilbakestrømssikring i veilederen for Lindesnes kommune