Svømmehallen i Mandalshallen
Svømmehallen i Mandalshallen

Svømmehallen i Mandalshallen

Svømmehallen er en del av Mandalshallen og stod ferdig i 1974. 

For mer informasjon: mandalshallen.no

Laudal svømmehall
Laudal svømmehall

Laudal svømmehall

Laudal svømmehall en en del av Laudal skole, og stod ferdig i 1985.


Priser og ansvar - Laudal svømmehall

  • Enkeltpersoner kr. 20,- pr gang.
  • Familie kr. 40,- pr gang

Betalingen legges i konvolutt i postkasse i svømmehallen. På grunn av vedlikehold/ renhold må antall badende skrives på konvolutten.

NB: Alle brukere har ansvar for å rydde etter seg og låse døren til svømmehallen etter bading. 

Oversikt over tildelte tider i Laudal svømmehall 2019 - 2020

  HVEM ANSVAR ANNET
MANDAG      
15:00 - 16:00 Småbarn - svømming Aina Andersen  
16:00 - 17:00 Heddeland bolig Irene Spikkeland  
17:30 - 18:00 Laudal vel    
18:00 - 19:00 Bjelland vel Anna Eikeland  
19:00 - 20:00 Timberåsen vel Reidar Bentsen  
20:00 - 21:30 Ledig    
TIRSDAG      
14:30 - 16:00 Frisklivssentralen Kristina Meyer  
16:00 - 17:00 Bruskelandsheia Bygdelag Rune Bruskeland  
17:00 - 18:30 Mandal svømmeklubb Nina Rygnestad  
18:30 - 19:30 Øyslebø vel Kari G. Ugland  
19:30 - 20:30 Gangså vel Linn Manneråk  
20:30 - 21:30 Ledig    
ONSDAG      
16:30 - 17:30 Vestheia vel/ ledig Ingrid T. Eriksen  
17:30 - 18:30

Finsland IL (før jul)

Bruskeland Bygdelag (etter jul)

Lise Bjerlanad

Rune Bruskeland

Før jul

Etter jul

18:30 - 19:30 Fidjestøl vel Ole Sigurd Fidjestøl  
19:30 - 20:30 Finsdal vel Renate Bjørgsvik  
20:30 - 21:30 Marnardal vel Vidar Fuglestveit  
TORSDAG      
15:00 - 16:30

Heddeland bolig 

SFO 

 

Partallsuker

Oddetallsuker

16:30 - 17:30

Finsådal vel 

Heddeland fiskeri 

 

Partallsuker

Oddetallsuker

17:30 - 18:30 Øyslebø vel Kari G. Ugland  
18:30 - 19:30 Laudal vel Arno Tiemann  
19:30 - 20:30 Kleveland fiskeri    
FREDAG      
15:00 - 16:30 Laudal oppvekstsenter Åse Marit Håkonsen  
16:30 - 17:30 Marnardal ungdomslag Nina Rygnestad  
17:30 - 18:30 Manneskaret vel Robert Bjørkelid  
18:30 - 19:30 Bue fiskeri Kristina Moland  
19:30 - 21:00 Pensjonistforeningen Aaslaud Svindland  

 

Kontakt

Kulturkonsulent Mona Harbak
Telefon: 90 24 34 05