Hva er et vannforsyningssystem?

De systemene som forsyner mer enn en enkelt bolig eller fritidsbolig med drikkevann kalles et vannforsyningssystem. 

Hvorfor er det viktig at du registrerer?

Når kommunen skal lage kommunale planer og reguleringsplaner skal vi ta hensyn til drikkevann. Dette gjelder også når vi gir tillatelse til f.eks. nye boligområder. Vi kan dessverre ikke vite hvor hvert enkelt privat anlegg/brønn er plassert. Vi er derfor avhengig av at du registrerer denne informasjonen hos Mattilsynet. Vi får da denne informasjonen fra Mattilsynet og kan på den måten ta hensyn til dette i vårt planarbeid.