Om TT-tjenesten

TT-tjenesten er ikke en rettighet, men et transporttilbud som skal gi godkjente brukere en mulighet til å delta i aktiviteter i nærmiljøet.

TT-ordningen skal ikke erstatte, men komme i tillegg til:

  • tilbud under folketrygden
  • skyss til avlastning/ dagtilbud/ institusjoner
  • skyss til skole
  • skyss til arbeid
  • pasientreiser

Ordningen er ment til eksempelvis fritidsreiser, handel, besøk og lignende.

På Agder fylkeskommunes nettside kan du lese mer om tjenesten.

Hvordan søke?

Søker må fylle ut og sende inn digitalt søknadsskjema. Dette finner du under Skjema, under artikkelen. Husk å legge ved legeerklæring. 

Søknadsfrist

Søknadene behandles kvartalsvis, 4 ganger i året: 

  • Søknadsfristen 2. kvartal: 20. februar
  • Søknadsfristen 3. kvartal: 20. mai
  • Søknadsfristen 4. kvartal: 20. august
  • Søknadsfristen 1. kvartal året etter: 20. november