Om TT-tjenesten

TT-tjenesten er ikke en rettighet, men et transporttilbud som skal gi godkjente brukere en mulighet til å delta i aktiviteter i nærmiljøet.

TT-ordningen skal ikke erstatte, men komme i tillegg til:

  • tilbud under folketrygden
  • skyss til avlastning/ dagtilbud/ institusjoner
  • skyss til skole
  • skyss til arbeid
  • pasientreiser

Ordningen er ment til eksempelvis fritidsreiser, handel, besøk og lignende.

lenken under kan du lese mer om hva du kan bruke kortet til, hvor langt du kan reise, hvem som kan bruke det, og mye mer. 

Trykk her for å lese mer om TT-tjenesten på Agder fylkeskommunes nettside

Hvordan søke?

Søker må fylle ut og sende inn digitalt søknadsskjema. Dette finner du under Skjema, under artikkelen. Husk å legge ved legeerklæring. 

Søknadsfrist

Søknadene behandles kvartalsvis, 4 ganger i året: 

  • Søknadsfrist 2. kvartal: 20. februar
  • Søknadsfrist 3. kvartal: 20. mai
  • Søknadsfrist 4. kvartal: 20. august
  • Søknadsfrist 1. kvartal året etter: 20. november