Praktisk informasjon

Pårørendeskolen går over fire tirsdager, fra kl. 18:00 - 21:00


Sted: Mandal videregående skole, Kallhammerveien 6, Mandal
 

Pris: Kr. 300,- (maks 600,- dersom flere fra samme familie deltar)

Dere får kaffe/ te og noe å bite i på hver samling. 

Det blir faglig informasjon og gruppesamtaler i faste grupper, med kvalifiserte kursledere og gruppeveiledere.

Påmelding og kontaktinformasjon

Påmelding til Mandal frivilligsentral på følgende måter:

 post@mandal.frivilligsentral.no

eller

 90 85 85 65 tirsdag - fredag fra kl. 10:00 - 14:00

Tema for pårørendeskolen

  • Demenssykdommene; forekomst, årsak og symptomer. Utredning og diagnostisering.
  • Kommunikasjon og samhandling.
  • Rettssikkerhet til personer med demens. Tilbud i Lindesnes kommune. 
  • Velferdsteknologi. En pårørende/ person med demens forteller. 

Hva er pårørendeskolen?

Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Gjennom faglige forelesninger og gruppesamtaler får du kunnskap om demens og hvilke følger dette kan ha for den demente, deg som pårørende/venn og dine omgivelser. Du treffer andre pårørende i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.

Målsetting for pårørendeskolen

  • Gi pårørende økt kunnskap om demenssykdommene.
  • Øke forståelsen for kommunikasjon og samhandling og dermed bedre kvaliteten på samværet med personen med demens, både hjemme og i institusjon. 
  • Bidra til at pårørende får bedre kjennskap til rettigheter og aktuelle lover.
  • Gi pårørende kjennskap til hjelpemidler som finnes.
  • Tilby støtte gjennom å møte andre pårørende i samme situasjon.

Pårørendeskolen vektlegger åpenhet i trygge omgivelser. Fortrolige opplysninger som kommer frem skal forbli mellom deltakerne.