Hvem kan få hjelp?

Du kan be om økonomisk rådgivning

 • hvis du ikke har midler til å dekke nødvendige behov
 • hvis du får vanskeligheter med å betale regningene og betjene gjelden din
 • når du søker om økonomisk sosialhjelp.

Hvilken hjelp kan du få?

NAV tilpasser rådgivningen etter behovene dine. Du kan for eksempel få hjelp til å lage en oversikt over den økonomiske situasjonen din og sette opp et realistisk budsjett.

Du kan også få hjelp til å

 • finne ut hvordan du kan få redusere utgiftene
 • gjøre avtaler med dem du skylder penger
 • skrive søknad om utsettelse av betaling
 • få opplysninger om rettigheter og plikter
 • inngå gjeldsordningsavtale
 • forhandle med kreditorene
 • kontakte namsmannen

Hvis NAV-kontoret ikke har kompetanse på alle områder, vil du få beskjed om hvor du skal henvende deg for å få den hjelpen du trenger.

Dette er en hjelp- til selvhjelptjeneste. Det er imidlertid ingen tvil om at det er du som må gjøre det meste av jobben og at dette kan oppleves krevende. NAV sine veiledere kan være med som støtte og diskusjonspartnere underveis i prosessen.

Hva kan du gjøre selv?

For at du skal få best mulig hjelp fra NAV, må du legge frem alle nødvendige opplysninger. Da får NAV en helhetlig oversikt og kan komme med forslag til tiltak.

Før møtet med NAV bør du derfor skaffe dokumentasjon som:

 • utskrift av siste fastsetting (tidligere ligning)
 • saldo på alle konti
 • kopi av husleie- eller fremleiekontrakt for dokumentasjon av boutgifter
 • lønnsinntekter og trygdeytelser de siste 3 månedene
 • dokumentasjon på eventuell bostøtte
 • opplysninger om lån, kredittgjeld osv.
 • kvittering for betalt husleie og strøm
 • utgifter til lege, fysioterapi, kiropraktor og tannlege
 • utgifter til barnehage, SFO eller annen barnepass
 • utgifter til forsikring
 • opplysninger om innskudd i spareordninger

Hvis du har fått en «begjæring om utlegg» eller en innkalling til forliksrådet tar du den med.

Hvordan søke hjelp?

Ring økonomirådstelefonen i NAV Økonomi- og gjeldsrådgivning eller chat med oss om økonomiske problemer.

Du kan også ta kontakt med NAV Lindesnes for å avtale et møte.

NAV Lindesnes

NAV Lindesnes har utdannede gjeldsrådgivere og dyktige økonomiveiledere som kan bistå med å rydde og sortere den økonomiske situasjonen, og sette opp budsjett.