Kommunen har  koordineringsansvaret for å bistå arrangørene med planleggingen av arrangementene. På den måten slipper arrangørene selv å ha oversikt over hvilke etater som blir berørt og hvilke tillatelser som må innhentes. På bakgrunn av de innkomne kommentarene fatter kommunen vedtak og sender svar til arrangørene.

Hvordan søke

Du fyller ut skjema og sender kommunen. 

Lenke til skjema (produseres)

Skal det serveres alkohol?

Dersom det skal søkes om skjenkebevilling må det leveres egen søknad om dette. 

Du sender da inn søknad om skjenkebevilling - for enkelt anledning/ambulerende

Hva gjør innbyggertorvet med søknaden din?

Når søknaden er mottatt, kontakter innbyggertorvet selv instanser/enheter som antas å bli berørt av arrangementet, og ber de uttale seg om relevante forhold i søknaden. Utenom kommunale enheter/kontorer kan dette bl.a. være Politiet, Brannvesenet, Statens vegvesen eller Mandal Parkering. 

Innbyggertorvet fatter vedtak utfra innkomne kommentar.