Ditt ansvar

Selv om du slipper å søke, er det ditt ansvar at du bygger i tråd med lovverket og reguleringsplaner.

Kommunen kan hjelpe deg å finne lokale plankart og bestemmelser.

Har du lyst til å bygge flere unntatte ting samtidig? Da kan det du vil gjøre bli så omfattende at du likevel må søke. Kontakt kommunen din hvis du er i tvil.

Si fra til kommunen når bygget er ferdig

Selv om du bygger uten å søke, skal kommunen ha beskjed om at bygget er ferdig. Du må derfor sende inn ferdigattest. Link til skjema for dette finner du nede på siden under Skjema/ Byggesaksblanketter.