Klage på boligverdi

Hvis du mener boligopplysningene er feil, eller at boligverdien er satt for høyt, kan dette endres hos Skatteetaten. Du kan endre dette på skattemeldingen (tidligere selvangivelsen) eller direkte på nettsidene til skatteetaten.

Det er ingen frist. Endringen kan meldes til Skatteetaten når som helst.

Klage på kommunal takst

Hvis du mener taksten din er feil, kan du klage i perioden 28. februar til 17. april 2020. Forholdene du klager på, bør konkretiseres og dokumenteres så godt som mulig i klageskjemaet. Skjema finner du nederst under SKJEMA.

Hvordan behandles klagen din?

Klagebehandlingen starten når fristen for å klage er gått ut.

Klagene behandles av sakkyndig nemnd. Hvis sakkyndig nemnd gir deg medhold, får du en ny takst. Du kan også få delvis medhold eller ikke medhold. Da går klagen videre til klagenemnda.

Klagenemnda kan gi deg medhold, delvis medhold, ikke medhold, og taksten på eiendommen din kan settes opp eller ned.

Klagenemnda vil under sin behandling befare eiendommen din, og du vil få anledning til å være til stede. Klagenemndas vedtak er endelig og kan ikke påklages.

Hovedoppgavene til nemnda er å behandle klager som ikke har fått medhold i sakkyndig nemnd.