Hvorfor vaksinere deg?

Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon.

Er du født før 1991 og ønsker HPV vaksine?

Tilbudet om gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 og senere er avsluttet.

Har du ikke startet opp med HPV-vaksine må du henvende deg til fastlegen din og betale selv for vaksinen.

Hva er HPV?

HPV-infeksjon er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen i verden. De fleste som er seksuelt aktive blir smittet i løpet av livet, de fleste i ung alder. Infeksjonen er som regel ufarlig og går over av seg selv, men noen får en vedvarende infeksjon som på sikt kan føre til livmorhalskreft. Hvert år får om lag 300 kvinner i Norge livmorhalskreft og 65-100 dør av sykdommen. Vaksinen kan gi beskyttelse selv om man har debutert seksuelt.