Den kommunale tiltaksplanen for språk, lesing og skriving, Bedre sammen om lesing 0-16 år, er et viktig verktøy for å arbeide proaktivt og forebyggende i opplæringen. Med opprettelse av helsestasjonsbibliotek og bibliotek i alle barnehagene legges det til rette for daglig høytlesing og god språkutvikling i fra tidlig alder! En systematisk og grunnleggende begynneropplæring i lesing og skriving samt satsing på leseglede og skolebibliotek er også gode forebyggende tiltak i skolene.

Screening og samtykke

Dersom screeningen gir et utslag man bør se nærmere på anbefales en oppfølgingstest. Foreldre må samtykke før oppfølgingstesten. 

Logg deg inn via ID-porten og send inn ditt samtykke via digitalt skjema: 

Dysleksivennlig oppvekst - samtykke til oppfølging og diagnose
 

Etter oppfølgingstesten vurderes resultatene av screeningen og oppfølgingstesten av ei forebyggende lesegruppe på skolen bestående av sertifiserte Dysmate-testere (læringslos, ressurslærer lesing og PP-rådgiver) som kan munne ut i en eventuell dysleksidiagnose og oppfølgingstiltak.