Hvordan varsler du naboene?

Nabovarselet skal sendes til naboene før du søker om byggetillatelse. Kvittering for nabovarselet skal fylles ut av den som søker og sendes til kommunen sammen med byggesøknaden.

Informasjon og skjema finner du her

Har du fått nabovarsel?

Når naboen har planer om å bygge eller gjøre endringer i nærheten av din eiendom, skal det være enkelt for deg å vurdere om du blir berørt av byggeplanene. Et nabovarsel inneholder som oftest en beskrivelse og tegninger av hva naboen din planlegger å bygge, rive eller endre.

Direktoratet for byggkvalitet (dibk.no) har samlet informasjon om hvordan du går fram når du har fått et nabovarsel.

Bygger naboen uten at du er varslet?

Naboen din trenger ikke varsle deg om innvendige fysiske arbeider eller når byggearbeidet i liten grad berører dine interesser.

Direktoratet for byggkvalitet (dibk.no) har samlet informasjon om temaet her

Er kommunen din nabo?

Er kommunen nabo i en byggesak sendes varslet via Altinn til organisasjonsnummeret kommunen har registrert sine eiendommer med i Matrikkelen.

Du finner mer informasjon på dibk.no nettsider