Hvorfor registrere seg i Frivillighetsregisteret

Ingen organisasjoner har registreringsplikt i Frivillighetsregisteret, men de som er registrert der kan:  

  • Delta i Grasrotandelen, som er en ordning som gjøre det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi en prosentandel av innsatsbeløpet direkte til en frivillig organisasjon. 
  • Søke om momskompensasjon, det vil si at de kan søke om å få kompensasjon for moms de har betalt ved kjøp av varer og tjenester.
  • Det kan være offentlige eller private tilskuddsordninger som forutsetter registrering i Frivillighetsregisteret.

Her finner du informasjon om hvordan du kan registrere en organisasjon i  Frivillighetsregisteret.