Generelt bålforbud fra 15. april 15. september

 • Det er forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog og annen utmark.
 • Det er lov til å grille på stranden og på fjellet i god avstand fra skog og vegetasjon.
 • Du kan også grille i egen hage da den regnes som innmark og omfattes dermed ikke av forbudet.

Lokale forbud

I Furulunden og Risøbankområdet er bålbrenning og grilling utenom tilrettelagte plasser ikke tillatt. Dette er vedtatt av Mandal bystyre 20. juni 1996. En eventuell dispensasjon må innhentes av rådmannen i Lindesnes kommune og brannsjefen. På Hundesletta i Risøbankområdet har Parkvesenet montert opp permanent grill. I den senere tid har de også montert griller ved Lillebanken og ved Rundingen. Grillene er ikke låst, og kan fritt disponeres.

Totalt bålforbud

 • Hvis faren for skogbrann er høy kan brannvesenet legge ned totalforbud om å gjøre opp ild utendørs.
 • Du har ikke lov til å grille eller tenne bål verken i skog, mark eller på stranden.
 • Grilling i egen hage er som regel tillatt, så lenge du passer godt på.

Meldeplikt

Tips til trygg bålbrenning

 • Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold.
 • Det er alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten.
 • Det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet.
 • Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon.
 • Det er ikke lov å brenne bål på svaberg.
 • Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov.
 • Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig.
 • Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annet søppel.
 • Når du forlater bålplassen skal bålet være helt slokket.