Generelt bålforbud fra 15. april 15. september

 • Det er forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog og annen utmark.
 • Det er lov til å grille på stranden og på fjellet i god avstand fra skog og vegetasjon.
 • Du kan også grille i egen hage da den regnes som innmark og omfattes dermed ikke av forbudet.

Lokale forbud

I Furulunden og Risøbankområdet er bålbrenning og grilling utenom tilrettelagte plasser ikke tillatt. Dette er vedtatt av Mandal bystyre 20. juni 1996. En eventuell dispensasjon må innhentes av rådmannen i Lindesnes kommune og brannsjefen. På Hundesletta i Risøbankområdet har Parkvesenet montert opp permanent grill. I den senere tid har de også montert griller ved Lillebanken og ved Rundingen. Grillene er ikke låst, og kan fritt disponeres.

Totalt bålforbud

Hvis faren for skogbrann er høy kan brannvesenet legge ned totalforbud om å gjøre opp ild utendørs. Du har da ikke lov til å grille eller tenne bål verken i skog, mark eller på stranden. Grilling i egen hage vil som regel tillatt, så lenge du passer godt på.

Meldeplikt

Tips til trygg bålbrenning

 • Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold.
 • Det er alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten.
 • Det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet.
 • Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon.
 • Det er ikke lov å brenne bål på svaberg.
 • Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov.
 • Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig.
 • Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annet søppel.
 • Når du forlater bålplassen skal bålet være helt slukket.