Hvem kan søke om hjelpemidler?

Personer i alle aldre som har behov for hjelpemidler som kan kompensere for en funksjonssvikt kan søke om hjelpemidler. 

Langvarig behov - kontaktinformasjon

Behovet kan være varig, noe som vil si at behovet antas å vare to år eller mer. Hjelpemidler ved varig behov lånes ut fra NAV hjelpemiddelsentral i Agder.


Kontakt:

Dersom du har hjemmesykepleie kan du snakke med en fra hjemmesykepleien.

Hvis du ikke har hjemmesykepleie, kan du ta kontakt med en ergoterapeut:

Kortvarig behov

Behovet for hjelpemidler kan også være midlertidige eller kortvarige, som ved situasjoner etter brudd, operasjon, akutte skader/ smerter, under opptrening og så videre. I slike tilfeller er det kommunens hjelpemidler som lånes.


Kontakt Lindesnes hjelpemiddelavdeling: