Hvem kan søke om hjelpemidler?

Personer i alle aldre som har behov for hjelpemidler som kan kompensere for en funksjonssvikt kan søke om hjelpemidler. 

Hvordan søker du?

Du finner søknadsskjema under artikkelen, under Skjema. Dette er enn så lenge kun for utskrift og kan ikke sendes inn digitalt. Du logger deg inn via ID-porten, fyller ut aktuelle punkter, skriver skjemaet ut og sender det pr post til: 

Lindesnes kommune, Nordre Heddeland 26, 4534 Marnardal

Ulike behov

Langvarig behov:
Behovet kan være varig, noe som vil si at behovet antas å vare to år eller mer. Hjelpemidler ved varig behov lånes ut fra NAV hjelpemiddelsentral i Agder.

Kortvarig behov: 
Behovet for hjelpemidler kan også være midlertidige eller kortvarige, som ved situasjoner etter brudd, operasjon, akutte skader/ smerter, under opptrening og så videre. I slike tilfeller er det kommunens hjelpemidler som lånes.