Tredjepartsløsninger

Hva er tredjepartsløsninger?

Lindesnes kommune bruker i noen tilfeller underdomener/undersider på nettsteder til private virksomheter for å tilby informasjon eller tjenester til innbyggerne. Dette kalles for tredjepartsløsninger. I de tilfeller hvor vi har tatt i bruk slik løsning skal kommunen publisere tilgjengelighetserklæringer som dekker disse.  

Ekstranett og intranett

Hva er ekstranett? 

Ekstranett ligger på internett og gir tredjeparter adgang til avgrenset innhold på intranettet til en bestemt virksomhet. Dette krever ofte autentisering av brukeren. Vi gjør oppmerksom på at krav om tilgjengelighetserklæring kun gjelder løsninger som er publiserte etter 1. februar 2023 eller som har gjennomgått en vesentlig revisjon etter dette tidspunktet. Lindesnes kommune har ingen nye løsninger, men likevel lagt ut tilgjengelighetserklæring på noen få av dem vi har tatt i bruk.