Vedlikehold av skogsveier

Det er bare vedlikehold av bilveier som kan dekkes med skogfond. Vedlikehold av traktorveier regnes som driftskostnad og kan ikke dekkes av skogfond. 

Mindre og enkle veier

Veier under 150 meter, og oppstillingsplasser under 450 m2, med skjæringer og fyllinger under 1 meter, er ikke søknadspliktige. 

Traktorveier og tømmerbilveier

Traktorveier og tømmerbilveier er søknadspliktige. Det kan søkes om tilskudd til bygging av større veier (traktorvei for lassbærere eller tømmerbilvei). Du finner link til Landbruksdirektoratet sine nettsider under Lenker. 

Ta kontakt med oss i god tid hvis du går med slike planer.