Aktivitetskoordinator i Mandal frivilligsentral

 

Johanna Dalehaug Aasland, Mandal frivilligsentral
E-post: johanna@mandal.frivilligsentral.no
Tlf: 480 90 180


Aktivitetskoordinatoren skal styrke arbeideidet med koordinering og oppfølging av den frivillige innsatsen knyttet til integrering, og skal følge opp familier som bosettes i hele kommunen. Aktivitetskoordinatoren skal også være en ressurs for lag og foreninger som ønsker å bidra med frivillige aktiviteter som bidrar til integrering i lokalsamfunnene.

Aktivitetskoordinator sitt arbeidsfelt er:

  • aktivitetstilbud
  • vennefamilier for bosatte flyktninger
  • oppfølging knyttet til deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge

Ønsker du å bidra?

Hvis du ønsker å bidra eller få mer informasjon, kan du ta kontakt med aktivitetskoordinatoren.

 

Lindesnes idrettsråd

Kontaktinformasjon

Leder: Jørn Veiset
 97 55 51 31
 jornv@hennig-olsen.no

Våre frivilligsentraler

Vi har tre frivilligsentraler i Lindesnes kommune; en på Vigeland, en på Øyslebø og en i Mandal. 

Kontaktinformasjon til disse finner du her.