Ny elev

Du søker elektronisk, og må passe på at alle opplysninger fylles inn nøyaktig på aktuelle felter. Søknadsskjema for ny elev finner du nede på siden under SKJEMA. 

Eksisterende elev: re-registrering

Har du hatt plass som elev ved kulturskolen, må du re-registrerer din søknad elektronisk. Hvordan du gjør det finner du informasjon om her.

Søknadsfrist

15. mai.

Hvem får plass?

  1. De som har plass i kulturskolen, beholder denne.
  2. Barn og unge med spesielle behov vil bli prioritert
  3. Barn og unge som ikke har plass i kulturskolen fra før prioriteres før de som søker om fag nummer to.
  4. Alder - de eldste i grunnskole/vgs prioriteres før de yngste
  5. Voksne får plass for ett skoleår om gangen dersom det er ledig.

Har du fått plass eller står du på venteliste?

Søkere vil i løpet av juni/juli få en tilbakemelding /brev dersom en er tatt opp på ett av ønskene sine.
Dersom ingen beskjed mottas, betyr dette at man fremdeles står på venteliste. Elever blir tatt inn fortløpende dersom ledig plass.

Moderasjonsordninger

  • 30% søskenmoderasjon fra og med søsken nummer to
  • 30% flerfagmoderasjon fra og med fag nummer to.