Bestill time til koronavaksinasjon

Lindesnes kommune tilbyr koronavaksinasjon til personer i risikogruppene og de over 65 år. Andre må benytte seg av vaksinasjonstilbudet i Kristiansand. Andre må benytte seg av drop-in tilbudet på vaksinesenteret i Kristiansand. 

Telefonnummer reisevaksinekontoret: 38 27 26 14 Telefonen er åpen alle hverdager kl. 08-15.

Ny oppfriskningsdose til innbyggere over 75 år og sykehjemsbeboere

Det anbefales nå (april 2023) ny oppfriskningsdose av koronavaksine til de som er 75 år eller eldre, og sykehjemsbeboere, hvis det har gått mer enn 6 måneder siden forrige dose. For mange er dette 5. dose med koronavaksine. Vi anbefaler at ny oppfriskningsdose tas i løpet av april måned for at du skal kunne ta influensavaksine og koronavaksine samtidig til høsten igjen. 

Vaksinen og vaksineringen er gratis. Vaksineringen foregår hos fastlegene. Ta kontakt med din fastlege for å bestille time. Du kan også benytte deg av drop-in vaksinasjonstilbudet i Kristiansand kommune. 

De som bor på omsorgssenter får tilbud om vaksinen på omsorgssenteret.

 

Vaksinekontoret

Vaksinekontoret finner du i Halseveien 5 i Mandal, 2. etasje i gamle Mandal sykehus.

Hvorfor er det viktig å vaksinere seg?

Hensikten med vaksinasjon mot koronavirusinfeksjon (covid-19) er å forebygge sykdom eller å gjøre sykdomsforløpet mildere uten å bli utsatt for alvorlige bivirkninger. 

Vaksinetyper

Lindesnes kommune tilbyr kun vaksinen fra Pfizer/BioNTech (Comirnaty) til voksne og barn.

Lindesnes kommune har tatt i bruk en ny og oppgradert vaksine fra Pfizer/BioNTech til vaksinering med 4. dose. Det vil fremdeles være mulig å velge den opprinnelige vaksinetypen dersom du ønsker den. Den oppgraderte vaksinen brukes kun til oppfriskningsdoser. Ved grunnvaksinering (dose 1 og 2) brukes den originale Pfizer vaksinen.

Den oppgraderte vaksinen er noe bedre tilpasset nye virusvarianter, og gir trolig bedre beskyttelse mot å bli smittet, men vi vet så langt lite om hvor stor forskjellen er. Begge vaksinene antas å ha like god beskyttelse mot alvorlig sykdom, og bivirkningene ser så langt ut til å være de samme som for andre oppfriskningsdoser.

På FHI sine nettsider finner du oppdatert informasjon om de ulike vaksinetypene og om kombinasjon med ulike vaksinetyper.

Vaksinasjon av barn og ungdom

Du finner informasjon om vaksinering av barn og ungdom på FHI sine nettsider.

Barn under 16 år må ha med samtykkeerklæring fra begge foresatte når de skal vaksinere seg. Du finner egenerklæringsskjema på FHI sine nettsider her:

bokmal_samtykkeskjema-ved-vaksinering-av-barn-og-ungdom-under-16-ar.pdf (fhi.no)

Koronasertifikatet legges ned 30. juni 2023

EU legger ned ordningen med koronasertifikat 30. juni 2023. Etter denne datoen er det ikke mulig å få tilgang til koronasertifikatet.

For utskrift av vaksiner, logg inn på Helsenorge og oversikten over dine vaksiner.

 Dersom du ikke har tilgang til Helsenorge, kan en fullmakt gis for bruk av Helsenorge på vegne av andre.