Bestill time til koronavaksinasjon

Lindesnes kommune tilbyr koronavaksinasjon til personer i risikogruppene og de over 65 år. Andre må benytte seg av vaksinasjonstilbudet i Kristiansand. Andre må benytte seg av drop-in tilbudet på vaksinesenteret i Kristiansand. 

Telefonnummer reisevaksinekontoret: 38 27 26 14 Telefonen er åpen alle hverdager kl. 08-15.

Drop-in tilbud i Kristiansand

Kristiansand kommunes drop-in tilbud er åpent for alle - også de som ikke er bosatt i Kristiansand kommune. Du finner mer informasjon om det på Kristiansand kommunes nettsider. 

Ny oppfriskningsdose til personer med alvorlig svekket immunforsvar

Personer med alvorlig svekket immunforsvar i aldersgruppen 18-64 år og 12-17 år, samt gravide i 2. og 3. trimester, anbefales en ny oppfriskningsdose med koronavaksine.

Bestill time

Disse kontakter kommunen for å bestille time til vaksinering og vaksineres på kommunens vaksinekontor:

 • Personer som ikke har fastlege i kommunen
 • gravide i 2. eller 3. trimester
 • de som har fastlege ved Øvrebyen, Halse og Vigeland legesenter

Andre tar kontakt med sin fastlege for å bestille time og vaksineres der.

Du bestiller time ved å ringe vaksinetelefonen på tlf: 382 72 614. . Åpen alle hverdager kl. 08.00-15.00

Hvem kan få oppfriskningsdose?

De som tidligere er anbefalt en oppfriskningsdose fra sin spesialist kan få nå også.

For å få ny oppfriskningsdose må du dokumentere at du tilhører de utvalgte gruppene med alvorlig nedsatt immunforsvar. Det er ikke nødvendig med en ny vurdering av fastlege/spesialist for å få tilbud om en ny oppfriskningsdose. Du kan bruke samme dokumentasjon som sist og vise frem dokumentasjon i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat, resept/e-resept eller medikament-forpakning. Dersom du tilhører denne gruppen skal du tidligere ha fått et brev fra sykehuset som du kan ta med deg til vaksinekontoret når du møter opp til vaksinasjon.

Hvem anbefales en ny oppfriskningsdose?

Gruppe 1

Alle som har en diagnose i henhold til listen under anbefales en ny oppfriskningsdose.

Personer i aldersgruppen 18-64 år med følgende sykdommer/helsetilstander vurderes å ha en økt risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19:

 • organtransplanterte
 • alvorlig og moderat immunsvikt
 • immundempende legemiddelbehandling som ved autoimmune sykdommer
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift).
 • alvorlige nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller
 • lungefunksjon (f.eks. ALS og cerebral parese)
 • Downs syndrom
 • kronisk nyresykdom og nyresvikt

Gruppe 2

Ungdom med alvorlig grunnsykdom er en sårbar gruppe som det er viktig å beskytte mot infeksjon som kan være mer alvorlig for dem eller forstyrre/forsinke annen behandling. Det er lenge siden denne gruppen fikk forrige dose, og det er usikkert hvor lenge beskyttelsen varer. Folkehelseinstituttet anbefaler derfor at ungdom i alderen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom nå bør tilbys en oppfriskningsdose.

Anbefalingen gjelder ungdom 12-17 år med de alvorlige grunnsykdommene nevnt under. Legg merke til at denne lista med grunnsykdommer er forskjellig fra lista for voksne over.

 • Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.).
 • Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)
 • Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon
 • Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon
 • Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammersykdom/«Fontan-barn»)
 • Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)
 • Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege.

Gruppe 3:

Gravide har økt risiko for alvorlig koronasykdom. Risikoen for alvorlig sykdom øker utover i svangerskapet, og er størst i 2. og 3. trimester. Dersom du i tillegg har andre risikofaktorer, som for eksempel flerlingsvangerskap eller underliggende sykdom, øker risikoen ytterligere. Folkehelseinstituttet anbefaler at gravide i 2. og 3.trimester tilbys oppfriskningsdose. Det bør ha gått minst 4 måneder siden du fikk forrige vaksinedose.

Vent 3-4 måneder hvis du nylig har hatt korona

Hvis Dersom du nylig har hatt korona anbefales det at du venter 3-4 måneder før du får oppfriskningsdose. Minimum ventetid mellom tilfriskning og ny dose er 3 uker, men venter du lenger er du bedre beskyttet mot sykdom.

Oppfriskningsdose til personer mellom 18 og 64 år uten underliggende sykdommer

Etter en vurdering fra FHI har regjeringen bestemt at også personer mellom 18 og 64 år uten underliggende sykdommer skal få tilbud om en ny oppfriskningsdose av koronavaksine.

Da vil vi kunne gi tilbud både til de som er anbefalt å ta en oppfriskningsdose, og til de i aldersgruppen 18-64 år uten risikofaktorer som etter egen vurdering selv ønsker å ta en oppfriskningsdose. 

Om gruppen mellom 18-64 år uten risikofaktorer skriver FHI:

«FHI vurderer at gruppen 18-64 år uten underliggende risiko per nå ikke inkluderes som en av målgruppene som anbefales en ny oppfriskningsdose, men at det allikevel åpnes opp for at de som selv ønsker det, kan ta en ny dose. Bakgrunnen for det er at slik epidemien er forventet å utvikle seg, vurderer Folkehelseinstituttet at risikoen for alvorlig sykdomsforløp av covid-19 er lav for personer 18-64 år uten underliggende risiko. Nytten av ny oppfriskningsdose vil være begrenset fordi de fleste så langt har tatt de anbefalte dosene og mange har i tillegg relativt nylig gjennomgått infeksjon.

Det er imidlertid andre behov enn rent medisinske som kan ligge til grunn for at enkelte har et ønske eller behov for å la seg vaksinere. Det kan være reise, ønske om å beskytte sine omgivelser, ønske om å redusere faren for mer plagsomme symptomer etter smitte, eller en generell uro for sykdommen. Det er god tilgang på koronavaksine i Norge. Selv om FHI per i dag vurderer den individuelle nytten av en ny dose i aldersgruppen 18-64 år som begrenset, åpnes det derfor allikevel opp for at de som selv ønsker det, kan ta en ny dose. Denne åpningen vil være mer aktuell for de eldste i aldersgruppen enn de yngste, og særlig de som til nå kun har takket ja til to doser.

Alle vaksiner, også koronavaksinene, har bivirkninger. De fleste bivirkningene etter vaksinasjon er milde og går over i løpet av kort tid, men det er kjent at koronavaksinene i sjeldne tilfeller kan gi bivirkninger som kraftige menstruasjonsblødninger og betennelse i hjertemuskelen og hjerteposen. Den enkelte må derfor vurdere nytte opp mot risiko for eventuelle bivirkninger av vaksinene.»

 

Vaksinering med 4. dose

Lindesnes kommune tilbyr 4. dose med koronavaksine til alle over 65 år. 

Regjeringen anbefaler en oppfriskningsdose til sykehjemsbeboere og alle over 65 år. Dette vil for de fleste være en fjerde dose med koronavaksine. Anbefalingen om ny oppfriskningsdose til aldersgruppen over 65 år gjelder uavhengig om du har gjennomgått sykdom etter forrige dose. Det bør være minimum 3 uker mellom gjennomgått koronasykdom og ny oppfriskningsdose, men et lengre intervall vil som regel gi en bedre immunrespons. Oppfriskningsdose kan tilbys tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose.

Les mer på Helsenorge sine nettsider. 

Les mer om oppfriskningsdose for korona på regjeringen.no.

 

Vaksinekontoret

Vaksinekontoret finner du i Halseveien 5 i Mandal, 2. etasje i gamle Mandal sykehus.

Hvorfor er det viktig å vaksinere seg?

Hensikten med vaksinasjon mot koronavirusinfeksjon (covid-19) er å forebygge sykdom eller å gjøre sykdomsforløpet mildere uten å bli utsatt for alvorlige bivirkninger. 

Vaksinetyper

Lindesnes kommune tilbyr kun vaksinen fra Pfizer/BioNTech (Comirnaty) til voksne og barn.
Dersom du ønsker en annen vaksinetype kan du ta kontakt med koronavaksineringen i Kristiansand kommune. De tilbyr vaksinene fra både Moderna og Novavax.

Lindesnes kommune har tatt i bruk en ny og oppgradert vaksine fra Pfizer/BioNTech til vaksinering med 4. dose. Det vil fremdeles være mulig å velge den opprinnelige vaksinetypen dersom du ønsker den. Den oppgraderte vaksinen brukes kun til oppfriskningsdoser. Ved grunnvaksinering (dose 1 og 2) brukes den originale Pfizer vaksinen.

Den oppgraderte vaksinen er noe bedre tilpasset nye virusvarianter, og gir trolig bedre beskyttelse mot å bli smittet, men vi vet så langt lite om hvor stor forskjellen er. Begge vaksinene antas å ha like god beskyttelse mot alvorlig sykdom, og bivirkningene ser så langt ut til å være de samme som for andre oppfriskningsdoser.

På FHI sine nettsider finner du oppdatert informasjon om de ulike vaksinetypene og om kombinasjon med ulike vaksinetyper.

Vaksinasjon av barn og ungdom

Du finner informasjon om vaksinering av barn og ungdom på FHI sine nettsider.

Barn under 16 år må ha med samtykkeerklæring fra begge foresatte når de skal vaksinere seg. Du finner egenerklæringsskjema på FHI sine nettsider her:

bokmal_samtykkeskjema-ved-vaksinering-av-barn-og-ungdom-under-16-ar.pdf (fhi.no)

Koronasertifikat

Hvis du trenger utskrift av koronasertifikatet oppfordrer vi deg til å finne det på Helsenorge.no og skrive ut selv. Hvis du ikke kan klare å skrive ut selv, kan vi hjelpe deg på innbyggertorvene i Øyslebø, på Vigeland og i Mandal. Du må møte opp personlig og ha med gyldig legitimasjon. Vi kan ikke skrive ut koronapass på vegne av andre.