Status for vaksineringen

27. august er 87,3 % av innbyggerne over 18 år i Lindesnes kommune vaksinert mot koronaviruset. 58,5 % er fullvaksinerte.

På FHI sine nettsider kan du til sjekke hvor mange som til enhver tid er vaksinert i kommunen.

Vi får flere vaksinedoser i ukene som kommer. I uken som var, uke 34 fikk vi 3200 doser av vaksinen fra Moderna og 1290 doser av vaksinen fra Pfizer/BioNTech.

Det ligger dermed an til at alle over 18 år som allerede har fått første dose, vil ha fått andre dose innen midten av september. 

Vaksinetyper

I tiden fremover vil Lindesnes kommune ta i bruk vaksinen fra Moderna (Spikevax) i tillegg til vaksinen fra Pfizer/BioNTech. Du får beskjed om hvilken type vaksine du får når du kommer til vaksinering.

Les mer om vaksinen fra Pfizer/BioNTech.
Les mer om vaksinen fra Moderna. 

FHI vurderer de to vaksinene som likeverdige og anbefaler å kombinere de to vaksinene der dette er mulig. Begge vaksinene er mRNA-vaksiner, og baserer seg på den samme teknologien. De er svært like i hvordan de er bygget opp og fungerer.

Det å kombinere vaksiner gir like god beskyttelse og medfører ingen større risiko for alvorlige bivirkninger, enn det å få vaksine fra samme produsent.

Vi anbefaler alle å takke ja til vaksinasjon, uavhengig av hvilken mRNA-vaksine du får tilbud om.

Du kan lese mer om kombinasjon av de to vaksinetypene her.

Hvordan fungerer timebestillingen?

 • Du bestiller time via kommunens nettside. Når det er din tur logger du deg inn via MinID (BankID).
 • Du velger selv tidspunkt for vaksinering.
 • Du får bekreftelse på bestilt time på SMS.

Det er ønskelig at flest mulig bestiller time selv digitalt, men det er mulig å ringe Vaksinetelefonen tlf 46 83 80 68 .for å for å få hjelp til dette. Telefonen har åpent kl. 09-11 og 12-14 alle hverdager.

 

Kvier du deg for å ta vaksinen?

Er du redd for å ta koronavaksinen? Har du frykt for sprøyter, sosial angst eller er det andre grunner til at du vegrer deg for å ta vaksinen? 

Da vil vi gjerne hjelpe deg slik at du får tatt koronavaksinen. Vi vil gjerne at alle skal ta vaksinen, og har forståelse for at noen av ulike grunner vegrer seg.

Hvordan kan vi hjelpe?

 • Ring oss på vaksinetelefonen tlf: 46 83 80 68 (mandag-fredag kl.09-11 og 12-14). Der kan du ta en prat med de hyggelige ansatte på vaksinekontoret. Du kan stille spørsmål om vaksinen, hvordan vaksineringen foregår osv. Du kan også sende e-post til koronavaksine@lindesnes.kommune.no hvis du ikke tør å ringe.
 • Hvis du ønsker det, kan vi avtale at du kan få enerom når vaksinen skal settes og når du skal sitte til observasjon. Vi kan også legge rette for at du kan komme utenom åpningstidene når det ikke er så mange folk her. Avtal dette med vaksinekontoret på forhånd eller henvend deg til en av oss når du kommer til vaksinekontoret.

Har du fastlege i en annen kommune?

Hvis du har fastlege i en annen kommune, kan henvende seg til vaksinetelefonen tlf 46 83 80 68 for å få time til vaksinasjon. Telefonen har åpent kl. 09-11 og 12-14 alle hverdager.

Vaksinering med 3. dose til personer med alvorlig svekket immunforsvar

Lindesnes kommune tilbyr nå 3. dose med koronavaksine til personer med alvorlig svekket immunforsvar.

Les mer om vaksinering med 3. dose.

 

Vaksinering av aldersgruppen 12-15 år

Lindesnes kommune vil vaksinere barn i aldersgruppen 12-15 år på ungdomsskolene fra 22. september til 2. oktober. Det blir en vaksinedag på hver skole hvor vaksinatører fra vaksinekontoret kommer til den enkelte ungdomsskolen. Foresatte og eleven vil få beskjed om tidspunkt for vaksinering fra skolen.

12-åringer som går i 7. klasse vaksineres på kommunens vaksinekontor på Jåbekk industriområde i Mandal.

Les mer om vaksinering av denne aldersgruppen her. 

Vaksinekontor Doneheia 36

Vaksinekontor

Vi har fått nytt vaksinekontor. Adressen er Doneheia 36 på Jåbekk industriområde i Mandal.

Veibeskrivelse:

 • Ta av E39 på Imesletta og sving inn Tregdeveien. 
 • Følg Tregdeveien om lag 1.1 km, før du svinger inn til Jåbekk industriområde på høyre side, på toppen av bakken.
 • Følg veien oppover om lag 300 meter. Vaksinekontoret er første bygg på venstre side, vis a vis Teknisk drift. 
 • Adressen er Doneheia 36.

Om vakinekontoret:

 • Det er ingen trapper og enkelt å komme seg fram
 • Tilrettelagt for rullator- og rullestolbrukere
 • Godt med parkering
 • Trenger du å kjøre helt bort til døren, er det også mulig

Når du skal ta vaksinen:

 • Ingen skal komme til vaksinekontoret uten time.
 • Du skal komme til den tiden du har fått. Ikke kom for tidlig eller for sent. Vi ønsker færrest mulig folk på stedet.
 • Prioriter å møt opp til den tiden du har bestilt.
 • Hvis du har symptomer på koronavirus skal du ikke komme. Ta kontakt med oss på tlf 468 38 068 så ordner vi ny time til deg.
 • Vaksinen settes i overarmen. Bruk bekledning som gjør at vi greit kommer frem på vaksinasjonsstedet.
 • Ta på deg munnbind før du går inn, og ha det på deg til du er ferdig.
 • Vaksinen settes i 1. etasje. Veien inn i lokalet er merket.
 • Når du har fått vaksinen skal du sitte til observasjon i 20-60 minutter. Normal observasjonstid er 20 minutter.
 •  

Intervall mellom første og andre dose

Vi får flere vaksinedoser til Lindesnes og er derfor godt i gang med å framskynde vaksinetimer slik at vaksineringen går fortere. Vi har startet med å framskynde timen for de som har ventet lengst, og jobber oss videre gruppe for gruppe til intervallet mellom første og andre dose er redusert fra 12 til 6 uker for alle.

Du får ny innkalling med nytt tidspunkt på sms dersom din time blir framskyndet. Dersom du ikke får sms, møter du opp til allerede avtalt tid. Vennligst ikke ta kontakt for å fremskynde din time. Du hører fra oss dersom og når det er aktuelt å fremskynde din time. Vi fremskynder ikke timer på forespørsel.

De som skal ta andre dose i løpet av kort tid vil ikke få ny time, og skal møte til oppsatt tid.

 

Koronasertifikat

Koronasertifikatet viser om du er vaksinert, om du er immun etter å ha hatt covid-19-sykdom og resultatet hvis du har negativ koronatest.

Du kan logge deg inn i sertifikatet ditt her og lese mer om koronasertifikatet.

Du kan bruke sertifikatet til å:

 • Dokumentere vaksinasjon, gjennomgått sykdom eller negativ test ved reiser til land som er koblet til EUs tekniske løsning for sertifikatet.

 • Unngå karantene, test før innreise, test på grensen og innreiseregistrering når du reiser inn i Norge. Krav: Du må være fullvaksinert eller ha gjennomgått koronasykdom de siste seks månedene.

 • Delta på kystcruise innenlands med krav om koronasertifikat. Krav: Du må være beskyttet. Du er beskyttet når du er fullvaksinert, vaksinert med én dose for tre til 14 uker siden eller har gjennomgått koronasykdom de siste seks månedene.

 • Delta på større arrangementer med krav om koronasertifikat. Krav: Du må ha status som beskyttet eller ha negativt prøvesvar nyere enn 24 timer. 

Ikke-digital bruker?

Hvis du ikke kan bruke smarttelefon, PC eller nettbrett kan du ringe informasjonstelefonen for korona og få tilsendt koronasertifikatet i posten. Merk at det bare er den som trenger sertifikatet som selv kan ringe for bistand. På grunn av stor pågang er det likevel anbefalt at alle som kan, bruker den digitale løsningen, slik at de som ikke har andre alternativer kan få hjelp.

Dersom du har et digitalt sertifikat er det ikke nødvendig med en utskrift av sertifikatet.

Fremgangsmåte for bistand til ikke-digitale innbyggere

 1. Ha klart fødselsnummer eller d-nummer.
 2. Ring informasjonstelefonen for korona:
 • Åpningstid kl. 08.00 – 15.30, mandag til fredag
 • Fra Norge: 815 55 015
 • Fra utlandet: +47 21 89 80 42

Saksbehandler vil be deg om ditt fødsels- eller d-nummer, navn og folkeregistrerte adresse. Hvis navnet og adressen du opplyser om ikke stemmer med det som vises som folkeregistrert adresse i systemet, kan du dessverre ikke få tilsendt koronasertifikatet. Du må da kontakte folkeregisteret for å avklare hva som er registrert på deg.

Hvis du har gyldig koronasertifikat, får du det tilsendt i posten. Det kan ta cirka en uke før du mottar sertifikatet, avhengig av postgang. Du må være oppmerksom på gyldighetsdatoen som er 90 dager fra utskriftsdatoen.

Hvorfor er det viktig å vaksinere seg?

Hovedmålet med koronavaksine er å beskytte liv og helse til de som er mest utsatt for covid-19 sykdommen. 

Vaksinasjon beskytter deg fra å bli smittet av koronaviruset, eller bidrar til å gjøre sykdomsforløpet midlere uten alvorlige bivirkninger.

Jo flere som vaksinerer seg, jo større er sannsynligheten for at vi kan opprettholde essensielle tjenester og kritisk infrastruktur, og videre gjenåpne samfunnet. Altså – jo flere som vaksinerer seg, jo fortere kan vi komme til en normal eller tilnærmet normal hverdag.

Koster vaksinen noe?

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis. 

Den gis i to doser.

Er det bivirkninger av vaksinen?

Les mer om bivirkninger av de ulike vaksinetypene på Legemiddelverkets nettside. 

Alle vaksiner har bivirkninger, de fleste er milde og forbigående. Når vaksiner utvikles, er målet alltid at vaksinene skal gi best mulig effekt med minst mulig bivirkninger. Selv om man tester de nye vaksinene grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger. Noen bivirkninger oppdages først når vaksinen tas i bruk, og gis til mange flere og mer varierte grupper enn i studiene.

Når vaksinene blir godkjent vil vi vite mye om vanlige og mindre vanlige bivirkninger hos voksne, men sannsynligvis mindre om bivirkninger hos barn, eldre og gravide. Vi vet lite om langtidsbivirkninger etter vaksinasjon. 

Etter at vaksinene er tatt i bruk, overvåker Legemiddelverket sammen med Folkehelseinstituttet om det dukker opp uventede bivirkninger. Det er også et utstrakt internasjonalt samarbeid med de andre landene som tar i bruk de samme vaksinene. I tillegg blir vaksineprodusentene pålagt å gjøre nye systematiske sikkerhetsstudier.

Det er naturlig at noen er avventende før vi vet mer om de vaksinene som er i utviklingsprosessen. Vi skal informere om hvordan effekten er og hvilke bivirkninger de godkjente vaksinene har slik at alle selv kan ta et informert valg.  

Ingen av vaksinekandidatene inneholder levende koronavirus så man får ikke covid-19 av å ta dem. Men man kan som en bivirkning få forbigående symptomer som minner om det man kan ha ved, for eksempel, mild influensa. Dette er bivirkninger som viser at immunforsvaret vårt jobber med vaksinen, og altså ikke covid-19 sykdom.