Bestill time til koronavaksinasjon

Du bestille oppfriskningsdose hos fastlegen din. Husk at du nå kan ta både koronavaksinen og influensavaksinen samtidig.

For de som har fastlege utenfor Lindesnes kommune som ikke tilbyr vaksinering kan vaksinekontoret sette på de som er i risikogruppene. Andre henvises til apotek.

Det bør 6 måneder mellom oppfriskningsdosene og 4 måneder fra du var syk med korona.

Ny oppfriskningsdose til følgende målgrupper

​Regjeringen har etter råd fra Folkehelseinstituttet (FHI) besluttet å anbefale enkelte målgrupper en oppfriskningsdose med koronavaksine. 

Alle over 65 år bør ta koronavaksine. I tillegg bør voksne med kronisk sykdom, de med alvorlig fedme eller gravide også ta en oppfriskningsdose. Det er bare barn med alvorlig sykdom som bør ta koronavaksinen. Disse gruppene bør i tillegg ta influensavaksinen og vaksinene kan tas samtidig hos legen.

Helsepersonell trenger ikke å ta oppfriskningsdose av koronavaksinen med mindre de er i gruppen over 65 år eller har kroniske sykdommer.

På FHI kan du se om du befinner deg i en av risikogruppene og om du derfor bør ta oppfriskningsdose av koronavaksinen. Se oversikten over hvem risikogruppene er her.

Koronavaksinen som du kan ta nå er tilpasset de virusvariantene som er antatt vil dominere fremover. Barn fra 6 måneders alder. Innholdet i vaksinen er tilpasset de ulike aldersgruppene 6 måneder- 4 år, 5-11 år, og 12 år og oppover.

Hvorfor er det viktig å vaksinere seg?

Hensikten med vaksinasjon mot koronavirusinfeksjon (covid-19) er å forebygge sykdom eller å gjøre sykdomsforløpet mildere uten å bli utsatt for alvorlige bivirkninger. 

Vaksinetyper

Koronavaksinen som du kan ta nå er tilpasset de virusvariantene som er antatt vil dominere fremover. Barn fra 6 måneders alder. Innholdet i vaksinen er tilpasset de ulike aldersgruppene 6 måneder- 4 år, 5-11 år, og 12 år og oppover.

På FHI sine nettsider finner du oppdatert informasjon om de ulike vaksinetypene og om kombinasjon med ulike vaksinetyper.

Vaksinasjon av barn og ungdom

Du finner informasjon om vaksinering av barn og ungdom på FHI sine nettsider.

Barn under 16 år må ha med samtykkeerklæring fra begge foresatte når de skal vaksinere seg. Du finner egenerklæringsskjema på FHI sine nettsider her:

bokmal_samtykkeskjema-ved-vaksinering-av-barn-og-ungdom-under-16-ar.pdf (fhi.no)

Koronasertifikatet legges ned 30. juni 2023

EU legger ned ordningen med koronasertifikat 30. juni 2023. Etter denne datoen er det ikke mulig å få tilgang til koronasertifikatet.

For utskrift av vaksiner, logg inn på Helsenorge og oversikten over dine vaksiner.

 Dersom du ikke har tilgang til Helsenorge, kan en fullmakt gis for bruk av Helsenorge på vegne av andre.