Hvor har du lov å brenne bål?

Det er tillatt å brenne bål på egen tomt og på innmark dersom det åpenbart ikke er fare for brann. Brannvesenet vil allikevel opplyse om at dersom et bål kommer ut av kontroll slik at brannvesenet må tilkalles for slukking, så vil forholdet politianmeldes.

Det skal vises særlig varsomhet ved bålbrenning og bruk av grill, slik at det ikke oppstår brannfare eller skade på vegetasjon eller svaberg. 

Områder i Lindesnes hvor du ikke har lov å brenne bål

I Furulunden og Risøbankområdet er bålbrenning og grilling ikke tillatt.