Hvilken reisevaksine trenger du?

Hvilke vaksiner som anbefales avhenger av:

  • hvor du skal reise
  • hvor lenge du skal være borte
  • hvor du skal bo
  • hvor du skal spise
  • hvilke vaksiner du har fra tidligere

Husk å ta med vaksinekort/utskrift av tidligere vaksiner til konsultasjonen. Enkelte vaksiner vil du selv kunne søke opp på helsenorge.no 

Husk å vaksiner deg i god tid før reise 

For de fleste vaksinene tar det minst 1-2 uker før beskyttelsen inntrer, og noen må gis to eller flere ganger for å få full virkning. For å få optimal effekt av vaksinasjon bør man derfor i mange tilfeller starte i god tid før avreise.


Folkehelseinstituttet har opprettet en temaside for reisevaksine. Her finner du blant annet oversikt over hvilke vaksiner du trenger i forhold til hvor du skal reise. 

Flåttvaksine

På vaksinekontoret kan du vaksineres mot flåttbåren encefalitt (TBE). 


Folkehelseinstituttet har opprettet en temaside for flått og flåttbårne sykdommer. Her finner du informasjon og nyheter om flåttbårne infeksjoner, hvordan man kan beskytte seg mot flåttbitt og råd om vaksinasjon.