Slik søker du

Søker må fylle ut søknadsskjema og legge ved legeerklæring. Søknaden behandles fortløpende.


Tildeling av HC-kort skjer etter en streng og skjønnsmessig vurdering med sikte på å tildele plasser til de med størst behov.

Godkjent søknad

Ved godkjent søknad, må du ta med vedtak og passfoto til Mandal Parkering, Skarvøyveien 26, 2. etg. i Mandal for å få selve kortet.

Krav til søker

  • Du må ha legeerklæring som dokumenterer at du ikke kan gå eller har store vanskeligheter med å bevege deg over lengre avstander
  • Du må kunne dokumentere et særlig behov for å parkere ved bosted, arbeid og/eller i forbindelse med regelmessige og nødvendige aktiviteter.
  • Det er ikke behovet for å nytte motorvogn, men behovet for parkeringslettelser som skal legges til grunn

Hvor kan du bruke HC-kortet

Dette parkeringskortet kan benyttes på p-plasser som er reservert for forflytningshemmede angitt ved offentlig trafikkskilt, og på offentlige avgiftsparkeringsplasser utover tidsbegrensning og uten å betale avgift.