Hvordan søke?

Vi anbefaler, og ser helst at du søker digitalt. Det er likevel mulig å skrive ut en papirsøknad og sende pr post, eller levere på nærmeste innbyggertorv. 

Før du begynner

  • Finn frem et godt bilde (gjerne passfoto) og legeerklæring for den søknaden gjelder. Dette må lastes opp/ legges ved søknaden. 
  • Du kan søke for andre. Husk da bare å laste opp/ legge ved en fullmakt fra den søknaden gjelder. 

Lagre søknaden og fortsette senere

  • Du kan starte å søke digitalt nå, og fortsette senere. Den påbegynte søknaden din finner du på "Min side og Mine digitale skjema".

Tildeling av parkeringstillatelse skjer etter en nøye vurdering med sikte på å tildele plasser til de med størst behov.

Ved godkjent søknad

Ved godkjent søknad tar du med vedtaket til Mandal parkering, 2. etg. i Skarvøyveien 26, Mandal for å få selve kortet. Dette vil også stå forklart i vedtaket ditt. La du ikke ved et (pass)foto i søknaden må du ta med deg det også. 

Krav til deg som søker

  • Du må ha legeerklæring som dokumenterer at du ikke kan gå eller har store vanskeligheter med å bevege deg over lengre avstander. 
  • Du må kunne dokumentere et særlig behov for å parkere ved bosted, arbeid og/ eller i forbindelse med annen aktivitet.
  • Det er ikke behovet for å bruke bil, men behovet for parkeringslettelser som skal legges til grunn.

Når du søker tillatelse som passasjer, gjelder et tilleggsvilkår om at du må ha behov for regelmessig hjelp av fører utenfor kjøretøyet.

Parkeringstillatelsen er personlig, og det er ikke tillatt for andre å bruke den. For at kortet skal være gyldig når du har tillatelse som passasjer, må du selv være med i bilen ved parkering.

Hva er parkeringstillatelse?

Parkeringstillatelsen for forflytningshemmede er en tillatelse til å parkere på merkede parkeringsplasser i nærheten av hovedinngang og ev heis. Tillatelsen består av et parkeringskort utstedt til deg personlig. Det at parkeringstillatelsen er personlig betyr at tillatelsen følger den personen og ikke en bestemt bil. For å kunne benytte deg av de rettighetene som følger et HC-kort, må du legge parkeringskortet godt synlig i bilruten.

Hvor gjelder parkeringstillatelsen?

Med HC-kort kan du parkere på parkeringsplasser reservert for forflytningshemmede.

I tillegg gir tillatelsen deg rett til å parkere gratis på: 

  • avgiftsbelagte kommunale parkeringsplasser
  • andre avgiftsbelagte vilkårsparkeringsplasser hvor det ikke er skiltet med betalingsplikt for forflytningshemmede
  • steder der det er innført kommunal boligsoneparkering

Vær oppmerksom på at tillatelsen ikke åpner for ulovlig parkering på eksempelvis fortau eller i kryss, eller på plasser reservert for andre kjøretøy- og trafikantgrupper, som for eksempel ladbar motorvogn, ambassader, varebil, taxi, buss eller lignende.