Hva må du betale?

Ny forskrift og gebyrer vil føre til endringer for flere. Dette skyldes de ulike prisene vi hadde i de tidligere kommunene. I ny forskrift er det lagt opp til at boliger og fritidseiendommer betaler abonnement etter antall boenheter, mens annen eiendom kategoriseres.  

Kommunestyret vedtok både forskrift og gebyr for vann og avløp i desember 2019. 

Lenke til disse finner du nederst på siden under Priser eller Lover og forskrifter. 

Betalingsfrist

Betalingsfristen for kommunale avgifter, 1. termin er 20. mars 2020.

Hvor ofte kommer fakturaen?

Faktura for kommunale avgifter sendes ut fire ganger i året med forfall i mars, juni, september og november. 

Fra og med 2. termin vil eiendomsskatt komme på samme faktura som kommunale avgifter.  

Hva er ditt nye gårds- og bruksnummer?

Eiere i gamle Lindesnes og Marnardal vil kunne se det nye gårdsnummeret på fakturaen. Eiendommer i gamle Mandal beholder sitt opprinnelige gårdsnummer.  

Nytt av året er MinSide

Logg inn via ID-porten og velg Mine eiendommer. Der finner du enkel informasjon som vi har på din eiendom. Under eiendomsgebyr ligger gebyr til neste fakturering, og det vil fremkomme perioden for gebyrene. Du vil også kunne se matrikkeldata, eiere, heftelser og vannmålerstand.  

Klikk på bildet for å se eksempler på hva du kan finne informasjon om.

Vannmåleravlesning

På grunn av kommunesammenslåing ble forbruk for 2019 stipulert. Neste avlesing er i november/desember 2020, og varsel om avlesing vil bli sendt.  

Har du fått en efaktura som ikke er til deg selv?

Har du fått en efaktura som ikke er til deg selv? Da har du nok en eller annen gang betalt en annen persons faktura.

Bankene har innført (i fjor sommer) «ja takk til alle», dvs at har du betalt en faktura fra din konto som ikke står i ditt navn vil du automatisk få den neste gang også.

For å unngå dette må de selv gå inn i sin nettbank å slette avtalen med kommunen. Dette er ikke noe vi (kommunen) kan gjøre.

Spørsmål? Kontakt oss

Dersom du har behov for utsettelse på faktura eller trenger en forklaring på regningen, så kontakt oss.
Det er til god hjelp for oss om du oppgir kundenummer, fakturanummer og adresse på eiendommen når du kontakter kommunen

Du kan kontakte oss via: