Hvorfor båndtvang?

Fra og med 1. april til og med 20. august er det generell båndtvang for hund i hele landet. Det betyr at du skal holde hunden i bånd når du er på tur enten det er i byen eller i skog og mark, eller forsvarlig inngjerdet under hele perioden. Uansett hvor snill og lydig den er så gjelder båndtvangen for alle, både store og små hunder. Dyrelivet er ekstra sårbart nå, og det er ønskelig å sikre at hunder ikke skremmer opp eller jager fugl, vilt og beitedyr.

Utenom den generelle tiden for båndtvang kan hunden gå løs, hvis den er under kontroll.

Regelverk i Lindesnes kommune

Reglene om båndtvang er fastsatt i lov om hundehold (hundeloven) § 6. Lindesnes kommune har i tillegg egen forskrift om båndtvang for Furulunden, Risøbank og på øyer og holmer der husdyr har rett til å beite og faktisk beiter. Lenke til lov og forskrift finner du under Lover og forskrifter.

Brudd på båndtvang

Hvis du møter en hund som er løs i strid med reglene om båndtvang, kan du fange den inn og levere den tilbake til eieren hvis denne er i nærheten, og du kan ta hånd om hunden på en forsvarlig og lovlig måte. Hvis dette ikke er mulig, skal hunden snarest leveres til politiet.

Hvis man bryter reglene for båndtvang, kan man ilegges bot.