Våren er en travel tid for mange dyr. Mange arter får unger og er sårbare for forstyrrelser. I denne perioden skal en hund bli holdt i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt. En hundeholder skal vise aktsomhet for å unngå at hunder volder skade på folk, dyr, eiendom eller ting og skal dessuten sørge for at hundeholdet ikke er til urimelig ulempe for folk, miljø eller andre interesser. 

Regelverk

Reglene om båndtvang er fastsatt i om hundehold (hundeloven) § 6. Lindesnes kommune har i tillegg egen forskrifter om båndtvang for Furulunden, Risøbank og på øyer og holmer der husdyr har rett til å beite og faktisk beiter. Lenke til lov og forskrift finner du nede under LOVER OG FORSKRIFTER.