Utsnitt av kommuneplan vist i kart
Utsnitt av kommuneplan vist i kart

Finn gjeldende kommuneplan i kart

Klikk og zoom deg ned til aktuelt område

Kommuneplanen vil bli synlig når du zoomer deg ned til slik at kartlaget for kommuneplan blir synlig.

Hvis ikke kommuneplanen er synlig, sjekk følgende:

  • under kartlag/Arealplan - sjekk at det er det hukket ut for at kommuneplan skal vises

For å finne gjeldende planbestemmelser, klikker du i det aktuelle området. 

Om kommuneplanen

Kommuneplanen gjelder 12 år fram i tid og setter overordnede mål og strategier for hvordan kommunen skal utvikles - både som organisasjon og samfunn. Planen bygger på kunnskap og erfaringer fra Lindesnes, Mandal og Marnardal kommuner.

Satsingsområder i planen

Kommuneplanens samfunnsdel har tre satsingsområder frem mot 2032 som er valgt med bakgrunn i kommunens utfordringer:

  • Bærekraftig og innovativ
  • Deltakelse og samfunnsengasjement
  • Trygghet og tilhørighet

Medvirkning

Det har vært en omfattende medvirkningsprosess under utarbeidelsen av kommuneplanen hvor mange innbyggere i ulike aldersgrupper fikk sagt sin mening. 

Hva skjer med innspillene?

Kommuneplanens samfunnsdel vil bli behandlet og vedtatt av nytt kommunestyre 13. februar 2020. Alle innspillene vi får inn vil bli vurdert og følge med videre til politisk behandling slik at beslutningstakerne er godt informert om de innspillene som kommer inn. 

Barn og unge i kommuneplanen

Kommuneplanen bygger på innspill fra flere hundre barn og unge fra barnehagealder til andre året på videregående skole. Totalt rundt 230 barn, i tillegg til barne- og ungdomsrådene, har medvirket i arbeidet med kommuneplanen. 

Barn og ungdom i Lindesnes, Mandal og Marnardal har i 2018 og 2019 arbeidet med å gi gode råd og innspill til politisk ledelse i nye Lindesnes kommune. Arbeidet resulterte i rapporten "Barn og unge i nye Lindesnes". Rapporten presenterer de viktigste sakene fra barn og ungdom i den nye kommunen og beskriver prosessen som er gjennomført for å komme frem til disse rådene.

 I tillegg presenteres anbefalinger om hvordan inkludere barn og ungdom i det videre arbeidet i den nye kommunen, både i arbeid med konkrete saker og i medvirkningsarbeidet generelt.

Det er laget et eget dokument som viser hvordan barn og unges stemme er ivaretatt i kommuneplanen: