Kulturmiljøplan for Lindesnes

Fra 1. januar 2020 er de tidligere tre kommunene Lindesnes, Mandal og Marnardal samordnet til én kommune: Lindesnes kommune.

Fra alle disse tre kommunene forelå det kulturminneplaner, vedtatt i de respektive kommunestyrene. Disse planene har inntil nå levd side om side i planverket for Lindesnes kommune, og det har vært et mål å få samordnet planene til ett dokument; én kulturmiljøplan. 

Kulturmiljøplan for Lindesnes kommune.pdf