Kort om handlingsplan og budsjett

  • Handlingsplanen beskriver hva kommunen skal gjøre de neste fire årene.
  • Det første året i planen er samtidig kommunens årsbudsjett for 2021.
  • Handlingsplanen blir vedtatt i kommunestyret 17. desember.

Handlingsplanen dreier seg ikke bare om kommunens inntekter og utgifter. Den forteller blant annet også hvordan kommunen skal nå ulike mål for å gi innbyggerne så gode tjenester som mulig.

Behandling av forslaget høsten 2020

Datoer for behandling av forslaget finner du i innsynsløsningen vår. 

  • 29. oktober: Rådmannen presenterer sitt forslag i kommunestyret
  • 4. november: Workshop om budsjett for formannskapet
  • 26. november: Behandling i administrasjonsutvalget (formannskapet + tillitsvalgte) og formannskapet 
  • 17. desember: Behandling i kommunestyret

Gjeldende Handlingsplan 2020-2023, budsjett 2020

I arbeidet med handlingsplan, økonomiplan og budsjett har vi for første gang tatt i bruk et elektronisk system for økonomiplanlegging og virksomhetsstyring levert av Framsikt AS.

Verktøyet gir oss mulighet til å publisere dokumentet i en digital versjon på nettet, i tillegg til at det utarbeides et pdf-dokument. Framsikt vil bli et sentralt verktøy i kommunens virksomhetsstyring fremover og vi planlegger å ta i bruk mer funksjonalitet i 2020.

Klikk og les Vedtatt handlingsplan 2020-2023, budsjett 2020


Vedtak i kommunestyret

Handlingsplanen for  2020-2023 og budsjett for 2020 ble vedtatt 12. dsember 2019 av kommunestyret. 

Se behandling i kommunestyret

Gjeldende gebyrregulativ

I kommunestyret hvor budsjettet vedtas, blir også neste års gebyrregulativ vedtatt. Et gebyrregulativ sier noe om hva du må betale for de kommuanle tjenester som vi leverer, og fungerer som en prisliste.

Prisliste fra a-å - kommunale tjenester