Budsjett for 2023 og handlingsplan for årene 2023-2026

Kommunens budsjett for 2023 og handlingsplan for 2023-2026  ble vedtatt i kommunestyret 15. desember 2022.

Det var budsjettforslaget til Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet, Miljøpartiet de Grønne og Venstre som ble vedtatt.

Vedtatt budsjett for 2023 og handlingsplan for 2023-2026

Gebyrer og betalingssatser

Gebyr (priser) for kommunens tjenester og tilbud vedtas sammen med budsjett. 

Her kan du se hva kommunens ulike tjenester og tilbud koster i 2023

Kort om budsjett og handlingsplan

  • Handlingsplanen beskriver hva kommunen skal gjøre de neste fire årene.
  • Det første året i planen er samtidig kommunens årsbudsjett.

Handlingsplanen dreier seg ikke bare om kommunens inntekter og utgifter. Den forteller blant annet også hvordan kommunen skal nå ulike mål for å gi innbyggerne så gode tjenester som mulig.