Flom

 • Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for jord og grus, løv og kvister, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner.
 • Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring.
 • Hold deg unna bratte skråninger med løsmasser. Erosjon langs elve- og bekkeløp kan utløse skred. 
 • Sikre og flytt eiendeler bort fra utsatte områder (for eksempel i kjellere, biler, campingvogner langs elver og bekker).
 • Ikke la barn leke i flomvann.
 • Vær forsiktig dersom du ferdes på veier som er rammet av oversvømmelse. Store nedbørsmengder og flom kan føre til at kumlokk flytter på seg og skaper åpne hull i veien. Dette gjelder også i underganger hvor både rister og sluker kan ha blitt flyttet på grunn av store vannmengder. Flomvann i bebodde strøk vil også ha kloakk i seg og kan være helsefarlig.

Kraftig regn og snø

 • Sjekk at takrennene er fri for løv og annet rusk. 
 • Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner
 • Har du åpen båt, husk også å sjekke at lensehull ikke er tette.
 • Ved kraftig snøfall, pass på at tak skuffes og fjern istapper for å unngå fare. 

Kraftig vind

 • Sjekk at løse gjenstander er festet godt eller tatt bort. Dette kan være trampoliner, utemøbler eller andre løse gjenstander som kan bli tatt av vinden og utgjøre fare for folk eller eiendom.
 • Husk også å sikre båter godt.

Følg med på værmeldinger, nyheter og trafikkinformasjon

Lindesnes kommune:

 
Nettsiden og Facebook Vi holder dere oppdatert på nettsiden og på Facebook. Følg også med i lokale medier og på NRK.

Vær og natur:

 
Varsom.noVarsler natur-farer som flom, jordskred og snøskred.
Yr.noVærmeldingstjeneste fra NRK og meteorologisk institutt.
Met.noVær og klimainformasjon fra Meteorologisk institutt.
Glitre nettInformasjon om strømstans.

Vei og trafikk: 

 
Vegvesen.noTrafikkmeldinger fra Statens vegvesen.
Akt.noInformasjon om bussruter.

Politi

 
Politiet.no/agderInformasjon fra Agder politidistrikt.

Tele- og databrudd:

 
TelenorOversikt over feil i mobilnettet 
TeliaOversikt over feil i mobilnettet 

Meld fra om feil

 

Gode råd om egenberedskap

Ved ekstremvær risikerer vi at veier blir stengt, strømbrudd, utfall på mobilnettet og det kan bli skader på bygninger. Du bør derfor være godt forberedt

Kommunens beredskap ved ekstremvær

I en krise arbeider kommunen for at krisen i minst mulig grad skal ramme innbyggerne. Vårt hovedfokus er å opprettholde tjenestene som sikrer liv og helse. Vi vil også sikre kommunale bygg, småbåthavner og kommunale veier, og rydde bort trær, snø eller annet som er til hinder eller fare. 

Evakuering

Politiet er ansvarlige for evakuering dersom liv og helse er i fare. Ved flom, skred og ras kan kommunens kriseledelse oppfordre til frivillig evakuering av innbyggere som oppholder seg i utsatte områder.  

Senter for evakuerte og pårørende

Kommunen har ansvar for å opprette et senter for evakuerte og pårørende (EPS) dersom det blir behov for dette. Kommunens kriseledelse har god oversikt over aktuelle lokaler for et slikt senter og vil bestemme hvor dette skal etableres sammen med politiet.