Hvordan søke

Du søker via digitalt skjema: Alminnelig skjenkebevilling

Aktuelle vedlegg som bl. annet skatteattest for bevillingssøker, eiere, daglig leder og andre som har vesentlig innflytelse på driften lastes opp og sendes inn digitalt sammen med selve søknaden.

Hvem kan søke?

Bevillingen kan kun gis til virksomheter som har serveringsbevilling. Det må avlegges kunnskaps- og etablererprøve i alkoholloven. Disse må være bestått.
Det er det ingen tak på antall skjenkebevillinger som gis.

Kriterier

Før en bevilling gis, innhentes det uttalelse fra:

  • Skatte og avgiftsmyndighetene - det må ikke foreligge vesentlige merknader
  • Politi - i forhold til vandel
  • Brannvesenet Sør IKS - i forhold til brannbestemmelser
  • Velferd - i forhold til alkoholpolitiske retningslinjer

Hva koster det?

Gebyret beregnes ut ifra hvor mange liter alkoholholdig drikk dere forventer å selge i løpet av ett kalenderår. 

Varighet på bevilling

Skjenkebevilling gis for inntil fire år, men opphører 30. september, året etter at kommunestyret er konstituert. 

Aktuelle lenker

Under finner du lenker til aktuell informasjon eller hjelpemidler.