Diagnoseuavhengige tilbud

På disse sidene finner du verktøy for økt mestring: 

Diagnosespesifikke tilbud

Under finner du en oversikt over tilbud i Lindesnes som er rettet mot pårørende til personer med ulike diagnoser

 • ​Kurstilbud for familiemedlemmer eller nære venner av personer med sykdommen demens
  Lindesnes kommune og Mandal samarbeider om kurstilbud med oppstart hvert halvår. Du finner mer informasjon om dette tilbudet her: Pårørendeskolen - Lindesnes kommune
 • Samtalegruppe for pårørende til personer med sykdommen demens
  Samtalegruppe for deg som er pårørende til en person med sykdommen demens. Vi samles omtrent en mandag i måneden på Mandal Frivilligsentral klokka 11-13.
  For mer informasjon ta kontakt med:
  • Reidun på Mandal Frivilligsentral: telefon 908 58 565
  • kontaktperson for samtalegruppa Torill Rom: telefon 975 88 673.
 • Aktiviteter og grupper i regi av Lindesnes demensforening
  Lindesnes demensforening har blant annet samtalegrupper og pårørendetreff. Her vil du treffe likesinnede som kan bidra til mestring og gi opplevelse av ikke å være alene. Det kan være viktig å møte andre i samme situasjon og kunne lære av hverandre. Du finner mer informasjon om Lindesnes demensforening sine tilbud og på deres Facebook-side Lindesnes og Mandal demensforening - Facebook
 • Temakafé for pårørende og etterlatte ved kreft i regi av Kreftforeningen:
  Temakafeen er til for kreftrammede, pårørende og etterlatte. På temakaféen tas det opp kreftrelaterte temaer og byr på ulike kulturelle innslag. Du finner mer informasjon i Facebook-gruppen Temakafe MANDAL - Facebook
 • Pårørendegruppe i Mandal i regi av NKS veiledningssenter for pårørende:
  pårørende til personer med psykiske utfordringer eller ruslidelser kan ofte føle seg alene om sine problemer og det som skjer i familien. Denne gruppa har fokus på å dele erfaringer og hvordan pårørende kan mestre hverdagen best mulig gjennom å sette grenser for seg selv, redusere skam- og skyldfølelse, og arbeide for å velge å leve godt – uavhengig av valgene andre tar for seg selv.  Det kan være godt å snakke med andre som forstår hvilken situasjon du er i.  Du finner mer informasjon på Facebook-siden N.K.S Veiledningssenter for pårørende i Sør-Øst Norge - Facebook.
 • Pårørendetilbud i A-larm bruker- og pårørendeorganisasjon på rusfeltet
  A-larm tilbyr støtte til pårørende som er berørt av andres rusbruk. De har tilbud blant annet om digitale samtaler og grupper, og har lavterskelaktiviteter i Mandal. Du finner mer informasjon på deres nettside: For pårørende - A-LARM bruker- og pårørendeorganisasjon

Er du pårørende til personer som har flyktet til Norge?

Ressursportalen flyktning.net Informasjon, filmer og verktøy som kan være til hjelp.

Podcaster

Pårørendepodden

Pårørendealliansens egen pod om det å være pårørende. 

Sorgens kapittel

Denne podkasten tar for seg hvordan det kan være å miste noen som står deg nær. 

Webpsykologene: SinnSyn

Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest.

Noiapodden

En podkastserie om panikkangst spesielt og angst generelt. Vi snakker om hva angst er, angsten for angsten, tvang, og hva man kan gjøre som pårørende.

Recoverypodden

Dette er en podkast som handler om recovery - altså det å få det bedre.

Hvordan har du det man podden

Dette er en podkast hvor de tøffe gutta skal snakke om følelser.

Guro og Guro podden

Her snakkes det om hvordan livet ble som det ble, og hvordan vi håndterer det.

Jeg er også pårørende podden

Dette er en dansk podkast om det å være pårørende.

Kraft-podden

Her snakkes det med mennesker som kan inspirere og gi innspill til hvordan vi bedre kan takle denne spesielle tiden vi er inne i.

Mindfulnesspodden

Her kan du lære pusteøvelser og lære mer om hvorfor oppmerksomt nærvær kan være godt for deg.

Oppmerksomt nærvær og pustepause

Her finner du ulike lydfiler med pusteøvelser og øvelser i tilstedeværelse.

Usynlige tigre podden

Podkasten som vil gi folk kunnskap og innsikt om rus, rusproblemer, pårørende og hjelpetilbud i Norge.

VI-appen

VI-appen er et enkelt og effektivt hverdagsverktøy som gir par faglige råd og inspirasjon til gode samtaler slik at parforholdet styrkes.