Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Vann og avløp

Tilbakestrømssikring – veileder

Tilbakestrømssikring er en fysisk sikring mot tilbakestrømming av forurenset vann fra abonnentens rørsystem til offentlig vannledningsnett. Forurenset vann kan eksempelvis komme fra badekar, oppvaskkummer, utvendig vannslanger, osv.

Rørlegger - illustrasjon

Normal for vann og avløp

For kommunen er det viktig at anleggene blir bygd ut slik at utformingen ivaretar overordnede målsettinger i planer og rutiner når kommunen skal eie, drifte og vedlikeholde anleggene. Kommunen vil få en tryggere og mer rasjonell drift når en vet at anleggene er bygd ut etter forhåndsbestemte krav. Som fremtidig eier av et VA-anlegg kan kommunen stille krav til utforming i kraft av eierrettigheter av anleggene.

Temaplan vann og avløp

Temaplan vann og avløp er kommunens verktøy for overordnet styring av vannforsyning og avløpshåndtering, og et viktig grunnlag for budsjettering og økonomiplanarbeidet i kommunen.

Målet er å skaffe befolkning, næringsliv og turister i Lindesnes nok, godt og sikkert drikkevann, samt forsvarlig avløpshåndtering, slik at målene for resipientene nås.

Mandalselva, Adolpf Tidemandsbro