Frisør og hudpleie

Lokaler som skal brukes til frisør- og hudpleievirksomheter, inkludert solarier, skal meldes til kommunen. 

Melding skal sendes:

 • før lokalene tas i bruk
 • ved eierskifte
 • ved større endringer og utbygginger

Alle frisør- og hudpleievirksomheter plikter etter forskriften å sende inn melding. Skjemaet skal også brukes av eksisterende virksomheter som ikke tidligere har sendt melding. Skjemaet finner du nede på siden under SKJEMA. 

Frisører og hudpleievirksomheter som driver med f.eks. ørehulltaking, permanent make-up, microneedling eller microblading, må søke om godkjenning på lik linje med virksomheter som driver med tatovering og piercing. 

Kommuneoverlegen i kommunen fører tilsyn med at hygienekrav for frisør-, hudpleie-, aromaterapi-, fotpleievirksomheter o.l blir etterfulgt.  Den som eier eller driver en slik virksomhet skal sørge for at bestemmelsene i forskriften overholdes, slik at virksomheten drives på en hygienisk tilfredsstillende måte for å forebygge overføring av smittsomme sykdommer. Virksomheten skal etablere et internkontrollsystem som beskriver de hygieniske rutinene som gjelder for driften.

Solarievirksomhet

Solarier skal meldes til kommunen i likhet med andre hudpleievirksomheter. 

I tillegg skal alle solstudioeiere, forhandlere og leverandører av solarier melde sin virksomhet til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) i henhold til forskrift om strålevern og bruk av stråling. Du finner mer informasjon om krav til solarier og solarieeiere på DSA sine nettsider.

Kjøletårn og luftskrubbere

Virksomheter med kjøletårn og luftskrubbere skal melde til kommunen ved første gangs oppstart, ved vesentlige utvidelser eller endringer i driften. Dette reguleres av forskrift om miljørettet helsevern kapittel 3a. Virksomheter skal i forbindelse med meldingen legge frem for kommunen en vurdering av innretningen utført av et akkreditert inspeksjonsorgan. En slik vurdering skal gjøres hvert femte år.

Hvordan melde?

 • Meld fra til kommunen ved å sende mail til post@lindesnes.kommune.no.
 • Mailen skal merkes "Miljørettet helsevern Kjøletårn/Luftskrubbere".
 • Du må også opplyse navn på virksomhet og kontaktperson med kontaktinformasjon. 

Miljørettet helsevern-tjenesten vil da kontakte deg ved behov for ytterligere informasjon.  

Campingplasser

Campingplasser skal meldes til kommunen før oppstart og ved vesentlige utvidelser eller endringer. Dette reguleres av §14 i Forskrift om miljørettet helsevern. 

Hvordan melde?

 • Meld fra til kommunen ved å sende mail til post@lindesnes.kommune.no 
 • Mailen skal merkes "Miljørettet helsevern Campingplasser".
 • Du må også opplyse navn på virksomhet og kontaktperson med kontaktinformasjon. 

Miljørettet helsevern-tjenesten vil da kontakte deg ved behov for ytterligere informasjon. 

Forsamlingslokaler og lokaler for undervisning

Lokaler for undervisning og andre forsamlingslokaler hvor allmennheten har adgang eller som benyttes av mange mennesker, skal meldes til kommunen før oppstart og ved vesentlige utvidelser eller endringer.

Dette reguleres av § 14 i forskrift om miljørettet helsevern. § 10 i forskriften stiller krav til helsemessige forhold i slike lokaler, bl.a. om inneklima, renhold, sanitære anlegg, psykososialt miljø og forebygging av ulykker, skader og smittsomme sykdommer.

Hvordan melde?

 • Meld fra til kommunen ved å sende mail til post@lindesnes.kommune.no 
 • Mailen skal merkes "Miljørettet helsevern Forsamlingslokaler og lokaler for undervisning".
 • Du må også opplyse navn på virksomhet og kontaktperson med kontaktinformasjon. 

Miljørettet helsevern-tjenesten vil da kontakte deg ved behov for ytterligere informasjon. 

Badeanlegg

Badeanlegg inkludert boblebad, skal meldes til kommunen ved oppstart eller vesentlige endringer. Dette reguleres av forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu. 

Skadedyrbekjempere

Skadedyrbekjempere skal sende melding ved bruk av bekjempelsesmidler merket med faresymbol og farebetegnelse meget giftig og giftig. Dette reguleres av forskrift om skadedyrbekjempelse

Hvordan melde?

 • Meld fra til kommunen ved å sende mail til post@lindesnes.kommune.no 
 • Mailen skal merkes "Miljørettet helsevern Skadedyrbekjempere".
 • Du må også opplyse navn på virksomhet og kontaktperson med kontaktinformasjon. 

Miljørettet helsevern-tjenesten vil da kontakte deg ved behov for ytterligere informasjon.