Kommunal trafikksikkerhetsplan

Kommunal trafikksikkerhetsplan skal ligge til grunn for innspillene kommunene gir til fylkeskommunens handlingsprogram. Lindesnes kommune har pr i dag tre trafikksikkerhetsplaner fra hver av de tidligere kommunene med prioriterte tiltak. Disse tiltakene er sammenstilt og oppdatert med ny kunnskap og prioritet.

Kommunestyret vedtok 3. juni 2021 Innspill til handlingsprogram for fylkesvei 2022-24.