Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Mandalskrysset

Ved utbygging og realisering av ny E39 vil Mandalskrysset næringsområde med dens strategiske beliggenhet kunne bli en attraktiv lokasjon for etablering av næringsvirksomhet i kommunen. 

Planarbeidet har som hensikt å vurdere hvordan næringsområdet kan planlegges og tilrettelegges for fremtidige næringsetableringer med en variert miks og ulike funksjoner som også kan være et bidrag til å danne til et helhetlig tilbud av næringsareal i Lindesnes kommune.

Innsynsløsninger:

Offentlige saksdokumenter      Oversikt over politiske møtebehandlinger    Plandokumenter og planbeskrivelse

Oppstart av planarbeid: detaljregulering for Mandalskrysset næringsområde

TT Anlegg AS starter nå planarbeid med detaljregulering, konsekvensutredning og igangsetting av forhandlinger om utbyggingsavtale for Mandalskrysset næringsområde. Det varsles herved oppstart av planarbeidet jf. §§ 12-8 og 17-4 i plan- og bygningsloven.

Samtidig legges forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn i henhold til § 12-9, jf. § 4-1 i plan- og bygningsloven. Planområdet er vist i kartskisse.

Frist for innsending av merknader var 1. desember 2021.

Mandalskrysset næringsområde - planavgrensning