Aktivitetshjørnet - Vigeland omsorgssenter

Aktivitetshjørnet er for deg med psykisk helseutfordringer som trenger en god møteplass og også delta på ulike aktiviteter tilpasset hver enkelt. Det er åpent 4 dager pr uke. Det må sendes søknad om plass. Du må være i alderen 20-67 år, og rusfri.

Kontakt

 474 51 941

Orelunden dagsenter for psykisk helse

Orelunden dagsenter for psykisk helse er for deg med en psykisk helseutfordring, og er i alderen 18-67 år. Her kan du søke om å komme 4 dager pr uke og 1 kveld pr. uke. Du må være rusfri.

Kontakt

 905 05 620

Inn på Tunet - Lindland gård

Inn På Tunet, Lindland gård har også et tilbud til personer som sliter med sin psykiske helse. Du kan søke om plass 4 dag pr uke. Du må være rusfri.

Kontakt

 94 87 57 92