Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Flom og naturskade

Aktuelt

Område for utbygging av fiber

Utbygging av bredbånd

Lindesnes kommune har fra statlig hold fått tilskuddsmidler til fiberutbygging i området Egeland, Tjaum, Kåfjord, Hogganvik, Vestre Skogsfjord, Sjølingstad, Romedal.

Kommunen har, sammen med Det Digitale Agder, engasjert utbyggere til området.

Bålforbud

Forbud mot bålbrenning

Brannvesenet Sør IKS innfører forbud mot all bålbrenning, bråtebrenning og sviing/flatebrenning på inn- og utmark fra 26. mars kl. 15.00. Utrykninger til hendelser forårsaket av åpen ild i terreng vil bli politianmeldt.

Boliger Skjæveland Marnardal

Nye gårdsnummer på din eiendom

Alle eiendommer i gamle Marnardal- og gamle Lindesnes kommune får nye gårdsnummer fra og med 1. januar 2020. Bruksnumrene er som før.