Lønn i form av gode opplevelser

Som frivillig får man ingen lønn i form av penger, men mange opplever å få mye igjen for det i form av gode opplevelser, følelse av å være del av et fellesskap og til hjelp for andre. Når du er frivillig bestemmer du selv hvilke oppgaver du vil gjøre, og hvor mye tid du vil bruke på det. 

I Lindesnes har vi mange frivillige lag, foreninger og organisasjoner som man kan engasjere seg i. Våre tre frivilligsentraler har også alltid plass til og bruk for flere frivillige. 

Å gjøre noe for andre, gjør noe med deg!

frivillig.no er laget for at folk skal finne frivillige oppdrag og for at frivillige organisasjoner skal finne folk. Her kan du som har lyst til å engasjere deg i noe finne de organisasjonene som trenger deg!

Gå inn på frivillig.no, søk på kommunen du bor i og se gjennom alle mulighetene. Når du finner noe du vil engasjere deg i går du inn på det oppdraget og fyller ut skjema nederst, og så vil organisasjonen  ta kontakt med deg! Du finner lenke til nettsiden under artikkelen. 

På nettsiden kan du altså:

  • Finne oppdrag i hele landet, hos alle slags frivillige organisasjoner
  • Melde interesse og bli frivillig!

Du kan også kontakte frivilligsentralene, eller lag og foreninger direkte.