Send faktura elektronisk i EHF-format

Lindesnes kommune er en offentlig virksomhet og skal motta faktura elektronisk i EHF-format. Leverandører som sender EHF-faktura til kommunen må sikre at fakturaen er i henhold til kommunen sin standard som er beskrevet under.

Benytt kommunens organisasjonsnummer 921 060 440.

Skulle ikke dette være mulig ber vi om at den sendes som pdf-fil til e-post faktura@lindesnes.kommune.no.

Merking av faktura

  • Ressursnummer.
    Alle fakturaer skal merkes med riktig ressursnummer til ansvarlig fakturabehandler. Dette er et sekssifret tall som begynner på 5. Ressursnummeret skal stå oppgitt under feltet «Deres referanse» eller «Invoice/ BuyerReference» på EHF-fakturaen. 
     
  • Fullt navn på bestiller. 
    I tillegg til dette skal fakturaer merkes med fullt navn på bestilleren. 

Betalingsfrister på fakturaer

Betalingsfrister på fakturaer til Lindesnes kommune skal være på 30 dager. 

Fakturaadresse

Lindesnes kommunes fakturaadresse er: 

Lindesnes kommune 
[Enhetens navn]
Nordre Heddeland 26
4534 Marnardal 

Korrigering

Dersom det skulle være nødvendig å korrigere en faktura etter avsendelse, skal det utstedes en kreditnota, samt en ny korrekt faktura etter gjeldende krav beskrevet på denne siden.

Fakturaer som ikke tilfredsstiller krav

Fra og med 1. januar 2024 vil det fra kommunens side vurderes å avvise og returnere fakturaer som ikke tilfredsstiller kommunens krav til merking, innhold, format eller betalingsbetingelser. 

 

Har du ytterligere spørsmål som gjelder faktura kan du sende en e-post til: Regnskap@lindesnes.kommune.no