Sende faktura til Lindesnes kommune

Skal du sende faktura til oss ber vi om at den sendes som EHF-faktura, ev. som pdf-fil til epost: 

Merking av faktura

Alle fakturaer skal merkes med avdelingen som bestiller, navnet på bestilleren og ressursnummer til ansvarlig fakturabehandler. Det gjøres oppmerksom på at alle ansatte får et nytt ressursnummer ved kommunesammenslåing og vi oppfordrer dere til å hente inn riktig ressursnummer.