Fakturaadresse fra 1. januar 2020

 Vi ber om at alle faktura sendes som EHF-faktura til organisasjonsnummer 921 060 440 eller som pdf-fil til faktura@lindesnes.kommune.no.  

Merking av faktura

Alle fakturaer skal merkes med avdelingen som bestiller, navnet på bestilleren og ressursnummer til ansvarlig fakturabehandler. Det gjøres oppmerksom på at alle ansatte får et nytt ressursnummer ved kommunesammenslåing og vi oppfordrer dere til å hente inn riktig ressursnummer.