Hvordan re-registrere

Re-registrering gjøres ved at foresatte logger seg inn på SpeedAdmin. Inne i SpeedAdmin vil du finne en fane som heter "re-registrering". Den åpner du og trykker JA eller NEI i forhold til om du vil fortsette.

Ønsker du å bytte fag, velger du "andre muligheter", deretter «bytt fag». Legg til faget som eleven vil bytte til.

Brukernavn/passord

  • Foresattes brukernavn er fødselsdatoen - 6 siffer, eks.: 010101
  • Har du glemt passord: Trykk på glemt passord og lag deg ett nytt.

Hvorfor må du re-registrere deg?

Re-registrering må gjøres for å beholde plassen, søke andre fag, eller beholde plassen på venteliste til kulturskolen.

Vi varsler deg - sjekk dine opplysninger

Informasjon fra kulturskolen blir sendt ut på SMS eller epost, så det er viktig at du passer på at vi har riktige opplysninger. Sjekk dine og elevens opplysningene, og skriv inn nytt klassetrinn.

Søskenmoderasjon

Har du flere barn som går i kulturskolen, er det svært viktig at barna har samme betaler, slik at du får søskenmoderasjon.

Når kan du ikke re-registrere

Sesam er et ettårig tilbud

Dette fordi vi mest sannsynlig kjører det samme opplegget hvert år. Du må trykke på andre muligheter og deretter bytt fag dersom du ønsker å fortsette på kulturskolen med et nytt fag eller eventuelt gå ett år til på Sesam.

Voksne elever

Voksne kan ikke re-registrere seg. Kulturskolen prioriterer først barn og ungdom under 18 år. Når disse elevene har fått plass, kan voksne elever tas opp. Hvis dere vil fortsette i kulturskolen velges andre muligheter og bytt fag. Legg til faget som dere vil fortsette på, eller ev. et nytt fag, og fullfør re-registreringen. På denne måten kommer dere inn på ventelisten og blir kontaktet når det er ledig plass.