Melde om skadet hjortevilt

Observasjoner om skadet eller sykt vilt meldes umiddelbart til politiet på  02800. Dersom dyret helt klart er dødt og ligger på vei eller veikant er det tilstrekkelig å melde fra til vegmyndighetene på  175. Selvdøde dyr utenfor offentlig veg regnes som avfall og er grunneiers ansvar.

Syke eller skadde mindre dyr

Enhver som kommer over et dyr som er skadet eller hjelpeløst plikter å hjelpe dyret så langt det er mulig jfr. dyrevelferdsloven. Viltlevende små dyr og fugler hjelper du ofte best ved å avlive dyret raskt og humant. Har du ikke kunnskap eller evne til å gjøre dette selv, kan en veterinær avlive dyret uten kostnad for deg. Veterinær får økonomisk kompensasjon fra Staten for å yte nødvendig hjelp til ville og eierløse dyr. Kommunen har ikke ansvar for å avlive og fjerne disse.

Rovviltkontakt

Statens Naturoppsyn (SNO) har ansvaret for kontroll av meldinger om store rovdyr samt dokumentasjon av skader på bufe og hund forårsaket av store rovdyr og kongeørn.

SNO sin rovviltkontakt i Lindesnes kommune er Kristian Eiken Olsen, 4540 Åseral, mob. 90 53 37 93.

Fugler

Dersom du kommer over skadede fugler har kommunen en avtale med den lokale avdeling av NOF (Norsk Ornitologisk forening) som vil strekke seg langt for å hjelpe. 

Kontaktpersoner: 

Finn Jørgensen
 90 62 40 04
 Send e-post

Tor Egil Høgsås
 99 15 99 62
 Send e-post

Klaus M. Torland
 95 03 59 06
 Send e-post

Runar Jåbekk
 97 59 23 35
 Send e-post