Vaktområder

  • Kristiansand (Kristiansand og Vennesla)
  • Eiken og Marnardal (Åseral, Hægebostad, tidligere Audnedal og tidligere Marnardal)
  • Lindesnes (Farsund, Lindesnes og tidligere Lyngdal)
  • Flekkefjord (Flekkefjord, Kvinesdal og Sirdal)

Driftansvarlig

Farsund kommune er driftsansvarlig for veterinærvakten i Lindesnes veterinærvaktområde. En av veterinærene tilknyttet ordningen administrerer vaktene på oppdrag for driftsansvarlig kommune.

Vaktordning

Veterinær Bent Gusevik - Lyngdal Veterinærkontor, er for tiden vaktleder.

Sammen med Bent Gusevik deltar Kristel Daaland, Jan Olav Berget og Ingrid Torstensnes i vaktordningen.

Det kobles automatisk over fra vakttelefonnummeret til vakthavende vererinær på kveld og natt, helger og helligdager.